Символіка району

Прапор Балаклійського району

Додаток 3

до рішення VII сесії XXIV скликання

від 21 лютого 2003 року

 

Прапор балаклійського району

 

Додаток 4

до рішення VII сесії XXIV скликання

від 21 лютого 2003 року

 

(із змінами згідно з

рішенням районної ради від

04 жовтня 2011 року №207-VI)

 

 

Положення

про прапор Балаклійського району

 

 

1. Прапор Балаклійського району є символ, що відображає історію й традиції району.

 

2. Прапор району являє собою прямокутне полотнище (відношення ширини до довжини 1:2) малинового кольору із зображенням синьої стрічки, що перетинає прямокутник по діагоналі (ширина стрічки 1/3 від ширини прапора). Прапор району двосторонній.

Надвершшя древка являє собою металевий конус, висотою, рівною 1/10 ширини прапора, основа конуса дорівнює 2-м діаметрам древка, закріпляється на циліндричній основі висотою, рівною 1/20 ширини прапора. Колір металу, з якого виготовляється навершшя, срібний.

 

3. Еталонний зразок прапора району зберігається в кабінеті голови районної ради.

 

4. Прапор району піднімається:

- на будинках, де проходить сесія районної ради, у сесійній залі на весь період сесії;

- на будинку районної ради, районної державної адміністрації.

 

5. Прапор району може підніматися:

- на будинках органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, установ, організацій, підприємств району в дні державних і місцевих свят, при прийомі офіційних делегацій, на спортивних змаганнях. Зображення прапора Балаклійського району може бути використане при виготовленні друкованої та рекламно-сувенірної продукції.

 

6. Використання зображення прапора Балаклійського району підприємствами, установами, організаціями (в назвах підприємств, товарних знаках, при виготовленні продукції, наданні послуг, здійсненні робіт) дозволяється при наявності дозволу голови районної ради та протягом часу, на який видано таке право.

Для отримання дозволу до виконавчого апарату районної ради подається заява з проханням надати дозвіл на використання зображення прапора Балаклійського району.

В заяві вказується:

- повна назва підприємства, установи, організації;

- прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого представника підприємства, установи, організації;

- місце розташування підприємства, установи, організації;

мета використання зображення прапора Балаклійського району.

До заяви додаються копія статуту (положення) підприємства, установи, організації.

Використання зображення прапора Балаклійського району фізичними особами здійснюється в порядку та на умовах, передбачених для юридичних осіб.

Заява розглядається протягом одного місяця. За результатами розгляду може бути прийняте рішення про надання дозволу на використання зображення прапора Балаклійського району або відмовлено в наданні такого дозволу. Термін дії дозволу 1 рік. Після закінчення терміну дії необхідно отримати дозвіл на наступний період.

Відмова в наданні дозволу на використання зображення прапора Балаклійського району можливе у разі ненадання заявником необхідних документів, або надані документи не відповідають дійсності, а також у разі, коли метою використання зображення прапора Балаклійського району є дії, що суперечать напрямкам діяльності місцевих органів влади чи органів місцевого самоврядування.

Юридичні особи та громадяни, які не отримали дозвіл в установленому порядку, але використовують зображення прапора Балаклійського району, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

7. Прапор району при одночасному піднятті з Державним прапором України не повинен перевершувати його за параметрами.

 

8. Контроль за виконанням цього Положення покласти на постійні комісії з питань депутатської діяльності, етики, місцевого самоврядування (Павлова О.Д.) та з питань планування, бюджету та фінансів (Зубаренко Г.А.).

 


Заступник голови районної ради                                                                                                      В.І.Шаповал

 Ефективна первинна медицина в громаді