17

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
LV СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ РІШЕННЯ


Від «____» ___________ 2020 року                                                                                                                          № ____ -VII

 

Про деякі питання оренди майна
спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міста Балаклійського району
Харківської області

 

Відповідно до Закону України від 25 грудня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про особливості та порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району Харківської області (додається).

2. При визначенні розміру орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району Харківської області, керуватися Положенням, зазначеним у п. 1 цього рішення.
До затвердження нової Методики розрахунку орендної плати, згідно із Законом України від 25 грудня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», при визначенні розміру орендної плати у випадках, не врегульованих вищезазначеним Законом України та Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», керуватися Методикою розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балдаклійського району, та пропорції її розподілу, затвердженою рішенням районної ради від 27 квітня 2012 року № 334-VI (у редакції рішення районної ради від 21 серпня 2018 року року № 611-VІІ) та іншими рішеннями Балаклійської районної ради щодо визначення розміру орендної плати.

3. Для укладання договору оренди майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району Харківської області, застосовувати примірний договір оренди нерухомого майна, іншого окремого індивідуально визначеного майна, що знаходиться у державній власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про Примірні договори оренди державного майна».

4. Визначити, що з метою надання згоди на здійснення капітального ремонту, який дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати, а також на здійснення невід'ємних поліпшень майна, районна рада приймає відповідні рішення.

5. Встановити, що передача в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району Харківської області здійснюється виключно в електронній торговій системі (ЕТС), окрім випадків, визначених законодавством України та Положенням, зазначеним у п. 1 цього рішення.

6. Вважати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 19 лютого 2008 року № 397-V «Про затвердження Положення про порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району» (у редакції рішення районної ради від 23 грудня 2011 року № 258-VІ).

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, промислової політики та комунальної власності (С. Обізний).

 

Заступник голови районної ради                                    В. Чуприн

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Балаклійської районної ради

«Про деякі питання оренди майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міста Балаклійського району Харківської області»


Проект рішення «Про деякі питання оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району Харківської області» підготовлено відповідно до вимог закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-IХ «Про оренду державного та комунального майна», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», інші законодавчі акти України, що регулюють питання управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району Харківської області, з метою ефективного використання майна, наповнення районного бюджету, прозорості проведення процедури передачі в оренду об’єктів спільної власності територіальної громади, сіл, селищ, міста Балаклійського району Харківської області, виникла необхідність щодо оновлення Положення про порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району.
На підставі вищевикладеного , зазначеним проєктом рішення пропонується урегулювати деякі питання оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району Харківської області.

 

 

Начальник відділу з питань
управління майном спільної
власності району районної ради _____________ О. Бовдуй

 

_____ ______________ 20___ року

 

 Ефективна первинна медицина в громаді