11

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
LV СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ РІШЕННЯ


Від «____» ___________ 2020 року                                                                                                                          № ____ -VII

 

Про визначення Балаклійського бюро
технічної інвентаризації суб‘єктом
господарювання, яке здійснює технічну
інвентаризацію об‘єктів нерухомого майна

 

Враховуючи лист голови Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України К. Мєшкова від 12.08.2020 № 70-02/2-4881 та копію рішення адміністративної колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 01.09.2020 № 70/86-р/к справа № 2/03-28-20 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, направлену листом в.о. голови Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Н. Трегубець від 02.09.2020 № 70-02/2-5366 щодо результатів розгляду справи № 2/03-28-20, керуючись Положенням про порядок зберігання матеріалів технічної інвентаризації, затвердженим наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 30.01.2002 № 18, Інструкцією про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженою наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року № 127 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 липня 2018 року № 186), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2018 року за № 1442/32894), відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати, що Балаклійське бюро технічної інвентаризації має діяти на ринку робіт з технічної інвентаризації виключно як суб'єкт господарювання основною діяльністю якого, згідно Статуту підприємства, є технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна.

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Балаклійської районної ради від 6 березня 2019 року № 767-VІІ «Про визначення зберігача інвентаризаційних справ об’єктів нерухомого майна.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, промислової політики та комунальної власності (С. Обізний).

 

Заступник голови районної ради                                                                                 В. Чуприн

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Балаклійської районної ради

«Про визначення Балаклійського бюро технічної інвентаризації
суб‘єктом господарювання, яке здійснює технічну інвентаризацію
об‘єктів нерухомого майна»


Проект рішення Балаклійської районної ради «Про визначення Балаклійського бюро технічної інвентаризації суб‘єктом господарювання, яке здійснює технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна» розроблено на підставі листа голови Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України К. Мєшкова від 12.08.2020 № 70-02/2-4881 стосовно усунення причини виникнення порушення стосовно надання окремому суб’єкту господарювання, а саме Балаклійському БТІ - переваг, які ставлять його у привілейоване становище щодо конкурентів, що може призвести до спотворення конкуренції, а також копії рішення адміністративної колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 01.09.2020 № 70/86-р/к справа № 2/03-28-20 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, направлену листом в.о. голови Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Н. Трегубець від 02.09.2020 № 70-02/2-5366 щодо результатів розгляду справи № 2/03-28-20.
Враховуючи вищезазначені листи Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, основною метою даного рішення є визначення Балаклійського бюро технічної інвентаризації, яке діє на ринку робіт з технічної інвентаризації, виключно як суб'єкт господарювання основною діяльністю якого, згідно Статуту підприємства, є технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна.

 

 


Начальник відділу з питань
управління майном спільної
власності району районної ради _____________ О. Бовдуй

 

_____ ______________ 20___ року

 

 Ефективна первинна медицина в громаді