788

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
XLІІ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

 

від 05 червня 2019 року                                                                                                         №788-VII

 

Про внесення змін до Програми розвитку
цивільного захисту Балаклійського району 
Харківської області на 2019-2022 роки, затвердженої 
рішенням районної ради від 12 грудня 2018 року
№679-VIІ


Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Закону України “Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 – 2017 роки” та на підставі статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування”, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Програми розвитку Цивільного захисту Балаклійського району Харківської області на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням районної ради від 12 грудня 2018 року №679-VIІ наступні зміни: 
у абзаці 1 розділу “Обсяги, джерела фінансування та заходи щодо виконання Програми” слова та цифри “3 300, 0 тис. грн.” замінити на “3 360,0 тис. грн”, “2 980,0 тис. грн.” замінити на “2 952,0 тис. грн.” та “320,0 тис. грн.” замінити на “408,0 тис. грн.”;
в п. 4 “Сприяння у забезпеченні пожежної безпеки” додатку до “Програми розвитку Цивільного захисту Балаклійського району Харківської області на 2019-2022 роки”:
в п.п.4.1. графу "Джерела фінансування" доповнити словами "бюджети місцевих рад, інші джерела, не заборонені законодавством";
додати п.п.4.3. "Придбання радіаторів опалення для переобладнання системи опалення з газової на твердопаливну в будівлях підрозділів протипожежної спеціалізованої служби цивільного захисту району" з джерелом фінансування – районний бюджет, бюджети місцевих рад, інші джерела, не заборонені законодавством та прогнозованим обсягом фінансування 60 тис. грн., що по рокам становить:" 2019 – 60,0 тис. грн."
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку та у справах військовослужбовців (Іванченко В.П.).


Голова районної ради                                                                                   О. Літвінов

Додаток

 Ефективна первинна медицина в громаді