763

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
XL СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

 

від 06 березня 2019 року                                                                                                         №763-VII

 

Про внесення змін до Програми
соціально - економічного розвитку 
Балаклійського району на 2019 рік, 
затвердженої рішенням районної ради 
від 12 грудня 2018 року № 677-VII (зі змінами)

На підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до Програми соціально - економічного розвитку Балаклійського району на 2019 рік, затвердженої рішенням районної ради від 12 грудня 2018 року № 677-VII (зі змінами), наступні зміни:
- графу 2 "Назва заходів" пункту 2 "Поповнення статутного фонду комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району" частини IV "Фінансова підтримка комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району" доповнити словами "КП БРР Харківської області "Балаклійське автотранспортне підприємство" та графу 3 "Сума видатків на виконання, тис. грн." доповнити цифрою "50,0" (додаток 1).
Слова та цифри "Всього: "25641,622" замінити на слова та цифри "Всього: "25691,622".
- розділ "Житлово-комунальне господарство" "Житловий фонд" частини VI "Потреба у капітальних вкладеннях на об’єкти соціально-економічного значення Балаклійського району у 2019 році" доповнити пунктом 12 (додаток 2).
- пункти 4-5, 38-42, 59, 71-72 розділу "Паливно-енергетична галузь" частини VI "Потреба у капітальних вкладеннях на об’єкти соціально-економічного значення Балаклійського району у 2019 році" викласти в новій редакції (додаток 2). 
- розділ "Освіта" частини VI "Потреба у капітальних вкладеннях на об’єкти соціально-економічного значення Балаклійського району у 2019 році" доповнити пунктами 31-32 (додаток 2). 
- пункт 2 розділу "Фізична культура та спорт" частини VI "Потреба у капітальних вкладеннях на об’єкти соціально-економічного значення Балаклійського району у 2019 році" викласти в новій редакції (додаток 2).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально - економічного розвитку регіону, промислової політики та комунальної власності (С. Обізний).

Голова районної ради                                                                                                                   О. ЛІТВІНОВ

Додаток 1

Додаток 2

 Ефективна первинна медицина в громаді