Рішення

729

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
XXXІХ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

 

від 5 лютого 2018                                                                                                                         року №729-VII

Про внесення змін до рішення
районної ради від 12 грудня 2018 року
«Про районний бюджет на 2019 рік»

Відповідно до вимог статті 78 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

ВИРІШИЛА:

І. Внести зміни до рішення районної ради від 12 грудня 2018 року № 678-VII „Про районний бюджет на 2019 рік”, виклавши його у новій редакції:
1. Визначити на 2019 рік:
доходи районного бюджету у сумі 761 601 155 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 743 992 840 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 17 608 315 гривень, з них бюджету розвитку – 3 539 130 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки районного бюджету у сумі 777 929 202 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 713 019 681 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 64 909 521 гривень, з них бюджету розвитку – 50 836 998 гривень;
повернення кредитів до районного бюджету у сумі 3 338 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 3 338 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення;;
профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 30 973 159 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 47 297 868 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 400 000 гривень, що становить 0,054 % видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд районного бюджету у розмірі 7 000 000 гривень, що становить 0,94 % видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 5 до цього рішення. Надати право Балаклійській районній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного, обласного та місцевих бюджетів району у період між сесіями районної ради, за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань планування бюджету та фінансів, з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.
4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році у сумі 174 313 511 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України та рішенням Харківської обласної ради «Про обласний бюджет на 2019 рік».
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України та рішенням Харківської обласної ради «Про обласний бюджет на 2019 рік».
8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
9. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань планування бюджету та фінансів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Балаклійській районній державній адміністрації, в особі начальника фінансового управління Балаклійської районної державної адміністрації, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:
11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.
11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.
11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.
11.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.
Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.
11.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів районного бюджету на 2019 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 8 до цього рішення.
Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
13. Установити, що видатки на утримання дошкільних навчальних та клубних закладів розраховані гідно Формули по визначенню обсягу іншої субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік у додатку № 9 до цього рішення.
Надати право органам місцевого самоврядування протягом 2019 року здійснювати видатки на фінансування дошкільних навчальних та клубних закладів одночасно за рахунок іншої субвенції із районного бюджету та співфінансування з місцевих бюджетів.
Надати право районній державній адміністрації виносити на розгляд сесії районної ради питання про перерозподіл зазначених субвенції між місцевими радами після проведення аналізу їх використання.
14. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
15. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право районній державній адміністрації, в особі фінансового управління Балаклійської районної державної адміністрації, коригувати розпис районного бюджету за напрямами видатків головних розпорядників коштів районного бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань планування бюджету та фінансів, з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет.
16. Дозволити Балаклійській районній державній адміністрації використовувати кошти резервного фонду районного бюджету на капітальні видатки шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень голови районної державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії Балаклійської районної ради.
17. Надати право постійній комісії районної ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання районного бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації та обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії районної ради. Фінансовому управлінню райдержадміністрації про внесені зміни до розпису районного бюджету надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань районного бюджету органам Державної казначейської служби України.
18. Надати право голові Балаклійської районної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.
19. Додатки 1 – 9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
20. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.
21. Оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити виконавчому апарату Балаклійської районної ради.
22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету та фінансів (Тищенко В.О.).


Голова районної ради                                                                            О. Літвінов

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7 

Додаток 8

Додаток 9

 Ефективна первинна медицина в громаді