687

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
XXXVІІІ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

 

від 12 грудня 2018 року                                                                                          №687-VII

 

Про районну Програму забезпечення лікарськими засобами,
виробами медичного призначення, слуховими апаратами,
безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій
населення Балаклійського району на 2019 – 2023 роки

 

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення рівня надання медичної допомоги та забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, слуховими апаратами, безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення району районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну Програму забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, слуховими апаратами, безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення Балаклійського району на 2019-2023 роки (далі - Програма, додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення та зв’язків з громадськими організаціями (С. Швід).


Голова районної ради                                                                             О. Літвінов


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
від 12 грудня2018 року №687-VII

Програма
забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, слуховими апаратами, безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення Балаклійського району на 2019-2023 роки

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Програма забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, слуховими апаратами, безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення Балаклійського району на 2019-2023 роки (далі – Програма) розроблено з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб пільгових категорій населення району в медичній допомозі.
Програма створена на виконання Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
Програма охоплює групи населення та категорії захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно згідно переліків, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення» (зі змінами).

ІІ. ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ

У попередні роки обсяги фінансування на забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгових категорій населення району були обмеженими і не задовольняли фактичної потреби. Враховуючи вартість лікарських засобів, наявність у переважної більшості представників пільгових категорій населення цілої низки хронічних захворювань, фактично виділене фінансування є недостатнім.
Відмічається високий рівень поширення стоматологічних захворювань та, насамперед, висока потреба у зубному протезуванні пільгових верств населення, зокрема ветеранів війни, інвалідів, учасників бойових дій та антитерористичної операції.
Щорічно реєстр по пільговому слухопротезуванню поповнюється новими особами, які потребують слухових апаратів.
Планування видатків з місцевого бюджету для забезпечення пільгового контингенту окремими видами медичної допомоги є однією з підстав для розробки цієї Програми.

ІІІ. МЕТА ТА ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою Програми є здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня соціального захисту пільгових категорій населення району, поліпшення рівня забезпечення


їх медикаментами, необхідними виробами медичного призначення, послугами пільгового слухопротезування та зубопротезування.
Основними завданнями Програми є:
- поліпшення стану здоров’я хворих, що підлягають безкоштовному та пільговому забезпеченню лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування;
- покращання їх якості життя та суспільної адаптації;
- зменшення соціальної напруги у хворих та членів їх родин, пов’язаної з неспроможністю самостійного забезпечення хворих пільгового контингенту лікарськими засобами;
- надання пільговим категоріям населення району послуг з пільгового зубопротезування та слухопротезування відповідно до вимог чинного законодавства;
- покращання ефективності витрат та цільового використання коштів.

ІV. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Основними заходами районної Програми є:
- забезпечення безкоштовного та пільгового відпуску лікарських засобів окремим групам населення за певними категоріями захворювань, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення» (зі змінами);
- надання послуг з пільгового зубопротезування окремим категоріям населення відповідно до вимог законодавства;
- забезпечення слуховими апаратами осіб, що потребують безкоштовного слухопротезування згідно нормативно-правових актів.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання Програми дасть змогу:
- забезпечити якісне та ефективне лікування пільгових категорій громадян;
- дотримання прав громадян на охорону здоров’я та медичну допомогу;
- покращити стан здоров’я населення району, створити умови для формування здорового способу життя;
- забезпечити раціональне використання бюджетних коштів.

VІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів всіх видів бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
Орієнтовні обсяги фінансування запланованих заходів наведені в додатку до районної Програми.

VІІ. ВИКОНАВЦІ РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ

Виконавцями заходів районної Програми визначені відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації та медичні заклади району.

 

Заступник голови районної  ради                                                                                 В.Чуприн

Додаток

 Ефективна первинна медицина в громаді