Регуляторні акти

Проект рішення про встановлення вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги, що виконуються Балаклійським бюро технічної інвентаризації

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________ СЕСІЯ  VІI  СКЛИКАННЯ

________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ РІШЕННЯ


від  «____» _____________ 2018 року                                                                             № ____-VІІПро встановлення вартості 1-ї норми часу
на роботи та послуги, що виконуються
Балаклійським бюро технічної інвентаризаціїВраховуючи пропозиції Балаклійської районної державної адміністрації, у зв’язку  із зверненням начальника Балаклійського бюро технічної інвентаризації Усенко Н.В. щодо встановлення вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги, що виконуються Балаклійським бюро технічної інвентаризації, відповідно до Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються  бюро технічної інвентаризації України, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.11.2003 № 198, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2004 №188/8787, керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити вартість 1-ї норми часу на роботи та послуги, що виконуються Балаклійським бюро технічної інвентаризації, у розмірі 59,94 грн. без урахування ПДВ, згідно калькуляції (додається).
2. Оприлюднити дане рішення в районній газеті «Вісті Балаклійщини» та на офіційному сайті Балаклійської районної ради.
3.   Дане рішення набирає чинності з моменту його опублікування.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної радиз питань соціально-економічного розвитку регіону, промислової політики та комунальної власності (Обізний С.О.).   Голова районної ради                                                                                          О. Літвінов
Додаток
до рішення районної ради
від «___» _________ 2018 року
№ ___-VІІ


Калькуляція
вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги,
що виконуються Балаклійським бюро технічної інвентаризації

1.    Годинна тарифна ставка виконавця на 2018 рік:

2 918,00 х 12 : 1993 = 17,57 грн.

де: 2 918,00 (1 762,00 х 1,2 х 1,2 х 1,15) – мінімальна тарифна ставка
1993 – кількість годин робочого часу на 2018 рік  

2. Загальногосподарські витрати:
374 128,00 : 275 392,00  х 17,57 = 23,87 грн.
де: 374 128,00 – загальногосподарські витрати
275 392,00 – заробітна плата виробничого персоналу

3. Вартість 1-ї години роботи виробничого персоналу БТІ:

№ з/п    Статті калькуляції    Вартість,
грн.
1.    Основна заробітна плата    17,57
2.    Додаткова заробітна плата (50 %)    8,78
3.    Всього заробітна плата    26,35
4.    Нарахування на зарплату (22 %)    5,80
5.    Загальногосподарські витрати    23,87
6.    Собівартість    56,02
7.    Прибуток  (7 %)     3,92
8.    Вартість без урахування ПДВ    59,94


Заступник голови районної ради                                  В.Чуприн

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Балаклійської районної ради

«Про встановлення вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги,
що виконуються Балаклійським бюро технічної інвентаризації»


Проект рішення Балаклійської районної ради «Про встановлення вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги, що виконуються Балаклійським бюро технічної інвентаризації» розроблено у зв’язку із зверненням начальника Балаклійського бюро технічної інвентаризації Усенко Н.В. щодо встановлення вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги, що виконуються Балаклійським бюро технічної інвентаризації, відповідно до Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються  бюро технічної інвентаризації України, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.11.2003 № 198, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2004 №188/8787.
Основною метою прийняття зазначеного рішення є встановлення вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги, що виконуються Балаклійським бюро технічної інвентаризації.Начальник управління економічного
розвитку, торгівлі, житлово-комунального
господарства та інфраструктури
районної державної адміністрації               ________________        О.П. Ситнік 

(посада керівника головного                        (підпис)                    (ім’я та прізвище)
                        розробника)


«___» ________________ 2018 р. Ефективна первинна медицина в громаді