Регуляторні акти

Аналіз регуляторного впливу до проекту регуляторного акту - рішення Балаклійської районної ради «Про встановлення вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги, що виконуються Балаклійським бюро технічної інвентаризації»

Аналіз регуляторного впливу до проекту регуляторного акту - рішення Балаклійської районної ради
«Про встановлення вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги, що виконуються Балаклійським бюро
технічної інвентаризації»


Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Балаклійської  районної ради „Про встановлення вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги, що виконуються Балаклійським бюро технічної інвентаризації” як регуляторного акта.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.
Діючі сьогодні нормативно-правові акти, які врегульовують вирішення питань у сфері житлово-комунального господарства, передбачають основним пріоритетом забезпечення споживачів якісними послугами відповідно до встановлених норм і правил, зокрема, послугами з технічної інвентаризації нерухомого майна.
Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного регуляторного акта, полягає у встановленні економічно обґрунтованого розміру плати за послуги, які надають бюро технічної інвентаризації, та у забезпеченні прибуткової фінансово-господарської діяльності підприємства.
Діюча вартість однієї нормо-години на послуги, які надаються Балаклійським бюро технічної інвентаризації була застосована у 2013 році.
За період дії тарифів відбулися зміни, як в економіці країни так і в законодавстві, що негативно впливає на результати фінансово-господарської діяльності підприємства .
Прийняття даного регуляторного акта та встановлення економічно обґрунтованого розміру плати за послуги, надасть можливість вчасно виплачувати заробітну плату, сплачувати податки до бюджету, поновлювати основні фонди.

2. Визначення цілей державного регулювання.
Головною метою державного регулювання є реалізація державної політики у сфері природних монополій, захист населення та підприємств від монопольних проявів суб'єктів господарювання, недопущення необґрунтованого підвищення тарифів на ринку послуг з технічної інвентаризації на нерухоме майно.

Основними цілями прийняття даного регуляторного акту є:
- приведення тарифів на послуги Балаклійським бюро технічної інвентаризації до економічно обґрунтованого рівня, що відповідатиме витратам підприємства;
-    стабілізація фінансового стану та беззбиткова робота підприємства;
- збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів від сплачених підприємством податків та соціальних платежів;
-    можливість  економічного розвитку підприємства;
-    поліпшення умов роботи виробничого персоналу Балаклійського бюро технічної інвентаризації.
Цей проект має сприяти в цілому розв’язанню проблеми, зазначеної в попередньому пункті.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.
Вищевказану проблему пропонується розв'язати шляхом встановлення вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги, що виконуються Балаклійським бюро технічної інвентаризації. Вартість 1-ї години роботи виробничого персоналу підприємства складе 59,94 грн.
Під час розробки проекту регуляторного акту було розглянуто такі альтернативні способи:
1) Залишення існуючої ситуації без змін:
Залишення існуючої вартості нормо-часу неможливо, тому що це приведе до збитковості підприємства.
2) Затвердження нової вартості нормо-часу.
Аналізуючи запропонований спосіб, слід зазначити, що з приведенням вартості нормо-часу у відповідність з підвищенням мінімальної заробітної плати і дотримання співвідношень розмірів тарифних ставок, передбачених міжгалузевою угодою, очікуються результати як на якісному, так і на економічному рівні.
Запланована рентабельність надасть можливість Балаклійському бюро технічної інвентаризації отримати плановий прибуток, що залишається у розпорядженні бюро технічної інвентаризації. Ці кошти будуть направлені на поліпшення умов прийому громадян, на забезпечення виробничого процесу засобами комп'ютерної техніки, на придбання програмного забезпечення, на виплати працівникам соціальних гарантій відповідно до колективного договору.

4.Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
Встановлення нової вартості нормо-часу дозволить у повному обсязі відшкодовувати витрати з надання послуг та забезпечити рентабельну роботу Балаклійського бюро технічної інвентаризації, якісно та ефективно обслуговувати замовників. Враховуючи, що запропонована вартість нормо-часу регулюється за допомогою даного регуляторного акта, це дозволить перешкоджати необґрунтованому підвищенню цін на послуги бюро технічної інвентаризації, своєчасно оцінювати та вносити відповідні зміни до даного рішення з метою створення сприятливих умов для замовників та підприємства. Застосування економічно обґрунтованої вартості нормо-часу сприятиме захисту населення та суб'єктів господарювання від монопольних проявів на ринку послуг з оформлення та реєстрації документів на право власності на нерухоме майно, недопущенню безпідставного зростання тарифів та здійсненню контролю за правильністю їх формування.

5. Обгрунтування можливостей досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.
Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат, а також витрат на здійснення контролю та виконання даного регуляторного акта.
Виконання вимог акта не залежить від впливу зовнішніх факторів і не заподіє можливої шкоди, що вимагає компенсації.
На дію регуляторного акта негативно може вплинути: економічна криза, підвищення тарифів, значні темпи інфляції, які можуть вплинути на роботу та привести до збитковості підприємства.
Введення в дію даного регуляторного акту дозволить своєчасно проводити розрахунки за послуги сторонніх організацій по  енергопостачанню, з працівниками по оплаті праці, з бюджетом і цільовими фондами, сприятиме залученню висококваліфікованих працівників. Всі вищеперелічені заходи позитивно вплинуть на дію регуляторного акта і дозволять підприємству підвищити ефективність роботи, якість обслуговування замовників, що приведе к стабілізації фінансового стану і не допустять збиткової  роботи підприємства.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.
Загальні результати введення в дію даного регуляторного акта позитивні, як для підприємств, так і для населення та інтересів держави, а саме:
Для населення та підприємств, які користуються послугами бюро технічної інвентаризації:
- поліпшення якості обслуговування;
- покращення умов прийому громадян, скорочення черг;
- збільшення пропускної можливості.
Для сфери інтересів держави:
- зростання відрахувань до державного, місцевого бюджетів, до соціальних фондів внаслідок стабільної прибуткової роботи підприємства;
- своєчасне отримання необхідної на ринку нерухомості інформації за запитами.
Порівнявши вигоди і витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акта, маємо позитивний соціально-економічний ефект та робимо висновок про доцільність впровадження нових тарифів на роботи/послуги, що надаються бюро технічної інвентаризації.
Даним регуляторним актом затверджуються тарифи на інвентаризацію нерухомого майна за одну норму часу, які забезпечать прибуткову діяльність підприємства та його стабільний розвиток, що у свою чергу пов'язане з отриманням якісних та своєчасних послуг населенням та суб’єктами господарювання.

7. Визначення показників результативності регуляторного акту.
З метою відстеження результативності даного регуляторного акту визначені наступні показники результативності:
- беззбиткова діяльність підприємства;
- обсяг наданих послуг, кількість замовників, які звертаються за послугами;

8. Термін дії регуляторного акта.
Регуляторний акт діє до будь-яких змін на законодавчому рівні розмірів витрат у складі собівартості нормо-часу. Якщо такі зміни призведуть до суттєвого підвищення вартості нормо-часу на надання послуг бюро технічної інвентаризації, буде запроваджено процедуру внесення змін до регуляторного акту або прийняття нового акту в установленому порядку.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися  Балаклійсаьким бюро технічної інвентаризації спільно з виконавчим апаратом районної ради у строки, які передбачені Законом України «Про державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності».
Відстеження здійснюватиметься шляхом обробки інформації, яка надійде від громадян та юридичних осіб - користувачів платних послуг.Голова  постійної комісії
з питань соціально-економічного
розвитку регіону, промислової
політики та комунальної власності                                                   С.О.Обізний Ефективна первинна медицина в громаді