Регуляторні акти

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Балаклійської районної ради «Про внесення змін у Додаток до Положення про надання платних послуг комунальним підприємством Балаклійської районної ради «Балаклійський районний трудовий архів»

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Балаклійської районної ради
«Про внесення змін у Додаток до Положення про надання платних послуг комунальним підприємством Балаклійської районної ради «Балаклійський районний трудовий архів», затвердженого рішенням районної ради від 21 квітня 2015 року №805-VI»


Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Балаклійської  районної ради „Про внесення змін у Додаток до Положення про надання  платних послуг комунальним підприємством Балаклійської районної ради «Балаклійський районний трудовий архів», затвердженого рішенням районної ради від 21 квітня 2015 року №805-VI” як регуляторного акта.


1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається
розв’язати шляхом державного регулювання

Проблема – діючі ціни на роботи (послуги), що виконуються комунальним підприємством Балаклійської районної ради «Балаклійський районний трудовий архів» із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах, організаціях та у сфері використання архівних документів не відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів у зв’язку зі змінами у законодавстві з оплати праці, а саме у зв’язку з підвищенням з 01 січня 2017 року розміру мінімальної заробітної плати.
Згідно із статтею 35 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» архіви мають право «надавати за плату послуги з використання фізичними та юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах», а також «виконувати на платній основі роботи, пов’язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, що є власністю держави, територіальних громад, фізичних і юридичних осіб...»
Постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 затверджено Перелік платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів. Зазначений Перелік був доповнений новими видами платних послуг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1608 та постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. N 508.
Ціни на архівні роботи (послуги) визначаються відповідно до наказу Державного комітету архівів України від 24.01.2001 № 6 «Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.02.2001 за № 179/5370, і повинні компенсувати витрати архіву на виконання послуг, які передбачені Переліком платних послуг. У зв’язку з цим, перегляд цін на архівні роботи (послуги) має відбуватися після кожного підвищення мінімальної заробітної плати.
Проект розроблених нових цін на роботи (послуги) повинен замінити попередні ціни, які були затверджені рішенням Балаклійської районної ради від 21 квітня 2015 року №805-VI «Про затвердження Положення про надання платних послуг комунальним підприємством Балаклійської районної ради «Балаклійський районний трудовий архів».

2. Мета державного регулювання


Проект рішення Балаклійської районної ради „Про внесення змін у Додаток до Положення про надання платних послуг комунальним підприємством Балаклійської районної ради «Балаклійський районний трудовий архів», затвердженого рішенням районної ради від 21 квітня 2015 року №805-VI” розроблений з метою приведення розміру цін на платні архівні послуги у відповідність до вимог чинного законодавства, поліпшення фінансового становища архіву, що сприятиме більш раціональному використанню коштів районного бюджету.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення мети


Одним із альтернативних способів регулювання розміру цін на платні послуги можна розглянути питання щодо закріплення у чинному законодавстві безоплатного надання архівних послуг (робіт), зазначених у Переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 №639 (зі змінами). Проте неможливість планування об’ємів зазначених платних робіт (послуг) та не одержання додаткових коштів для зміцнення матеріально-технічної бази трудового архіву району за рахунок надання платних послуг призведе до використання на ці потреби бюджетних коштів, при їх наявності.
Ще один альтернативний варіант – відмовитись від внесення змін у ціни на роботи (послуги) які були затверджені рішенням Балаклійської районної ради від 21 квітня 2015 року №805-VI «Про затвердження Положення про надання платних послуг комунальним підприємством Балаклійської районної ради «Балаклійський районний трудовий архів». В цьому випадку ціни на платні архівні роботи (послуги) не відповідатимуть вимогам чинних нормативно-правових актів, змінам у законодавстві з оплати праці працівникам бюджетної сфери.
Отже, єдиним джерелом додаткового фінансування є надання платних послуг КП БРР «Балаклійський районний трудовий архів».


4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми


У разі затвердження Балаклійською районною радою нових цін на архівні роботи (послуги), вони будуть застосовуватися при визначенні вартості робіт (послуг), які надаються КП БРР «Балаклійський районний трудовий архів» на платній основі відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 (зі змінами).
Оплата за послуги використовується, згідно законодавства, на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій по створенню умов гарантійного збереження документів з особового складу.
КП БРР «Балаклійський районний трудовий архів» надаватиме платні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виконання, на засадах відкритості, доступності та прозорості структури ціни для громадян та юридичних осіб.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначеної мети у разі прийняття регуляторного акта


У разі прийняття регуляторного акта послуги будуть надаватися як юридичним особам, так і фізичним. Послугами користуються підприємства, установи, які бажають мати порядок у документах та передають документи на довгострокове зберігання. Коли підприємство ліквідується, то такі послуги надаються згідно законодавства про ліквідацію або банкрутство підприємств на платній основі.
Затвердження цін на роботи та послуги, що надаються комунальним підприємством Балаклійської районної ради «Балаклійський районний трудовий архів» дозволить забезпечити належне упорядкування розмірів плати за виконання платних робіт та послуг згідно чинного законодавства, а також сприятиме збільшенню обсягів надходжень на рахунок комунального підприємства, які спрямовуються на часткове покриття видатків підприємства щодо її функціонування, утримання і ремонт майна, зміцнення матеріально-технічної бази, розвиток архівної системи.

6. Визначення очікуваних результатів регуляторного акта


Найважливішим результатом прийняття регуляторного акта буде соціальний ефект, який гарантує законні права та інтереси громадян на соціальний захист.
Кошти від платних послуг будуть використані для додаткового фінансування заходів по гарантованому збереженню документів з особового складу, що є результатом загальної економічної і соціальної результативності дії регуляторного акта та забезпечення як інтересів трудового архіву, так і громадян, суб'єктів підприємницької діяльності.

7. Визначення строку дії регуляторного акта Строк дії регуляторного акта залежить від державного регулювання економічних відносин та змін в чинному законодавстві.
Термін дії цього регуляторного акта встановлюється до внесення змін у нормативно-правові акти загальнодержавного рівня, що регулюють надання платних архівних робіт (послуг) та оплату праці працівників бюджетної сфери.

8. Показники результативності регуляторного акта


 Показниками результативності дії регуляторного акта є:
-    обсяг коштів, отриманих від надання платних послуг у сфері використання архівних документів, а також із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах і організаціях;
-    розмір відрахувань на соціальне страхування;
-    кількість архівних довідок, виданих на платній основі;
-    кількість юридичних осіб, яким надано послуги з науково-технічного опрацювання документів;
-    кількість одиниць зберігання управлінської документації постійного та тимчасового зберігання, документів з особового складу, які упорядковано працівниками архіву на договірних засадах в установах, організаціях, підприємствах;
-    збільшення кількісті коштів, одержаних від надання платних послуг, які направлено на покриття витрат, пов’язаних із функціонуванням, утриманням архіву, зміцнення його матеріально-технічної бази, розвиток архівної справи.


9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності регуляторного акта


Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися  КП БРР «Балаклійський районний трудовий архів» спільно з виконавчим апаратом районної ради у строки, які передбачені Законом України «Про державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності» для базового, повторного та періодичного відстеження.          
При проведенні відстежень аналізуватиметься кількість наданих платних послуг; обсяг коштів, отриманих від надання платних послуг у сфері використання архівних документів, а також із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах і організаціях; розмір коштів, одержаних від надання платних послуг, які направлено на покриття витрат, пов’язаних із функціонуванням,  утриманням і ремонтом майна архіву, зміцнення його матеріально-технічної бази, розвиток архівної справи.
Відстеження здійснюватиметься шляхом обробки статистичної інформації та аналізу інформації, яка надійде від громадян та юридичних осіб - користувачів платних послуг.
Голова  постійної комісії
з питань соціально-економічного
розвитку регіону, промислової
політики та комунальної власності                                               С.О.Обізний

 Ефективна первинна медицина в громаді