62

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

VI СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

________________________________________________________________________________

 

РІШЕННЯ

 

Від 09 лютого 2016 року                                                                                                      №62-VIIПро районну Програму

удосконалення медичної допомоги

мешканцям району на 2016-2018 роки

 

 

                Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації основних пріоритетів державної соціальної політики в сфері охорони здоров`я Балаклійського району, забезпечення подальшого підвищення доступності та якості медичної допомоги шляхом удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров`я району, районна рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

                1.  Затвердити районну Програму удосконалення медичної допомоги мешканцям району  на 2016-2018 роки (далі - Програма, додається).

            2.   Районній державній адміністрації вжити заходів щодо виконання Програми.

                3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення та зв’язків з громадськими організаціями (Швід С.А.).

 

 

               

            Голова районної ради                                                                                                                               О.Літвінов

 

 

 

 

                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                 рішення районної ради

                                                                                                     від 9 лютого 2016 року 

                                                                                           №62-VII

 

 

Програма

удосконалення медичної допомоги мешканцям району

на 2016-2018 роки

 

І.  ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

           Програма спрямована на підвищення якості профілактики, діагностики та лікування населення району шляхом зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності. 

 ІІ. ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ


          Необхідність підвищення якості медичної допомоги населенню, зниження захворюваності  за рахунок впровадження сучасних технологій діагностики, лікування та ведення медичної документації вимагає нових підходів до оснащення та переоснащення лікувально-профілактичних закладів району.      

                Проблемним питанням залишається недосконалість матеріально-технічної бази лікувальних закладів, насамперед, первинної ланки, та невідповідність її сучасним вимогам європейської інтеграції охорони здоров’я.                                                                                                   Рівень фінансування системи охорони здоров’я не дає можливості виділяти необхідні кошти для поліпшення ресурсного забезпечення  медичних закладів.

 

ІІІ. МЕТА ТА ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

          Метою Програми є забезпечення мешканців Балаклійського району доступною, якісною та кваліфікованою медичною допомогою,  збереження кадрового потенціалу, особливо первинного рівня надання медичної допомоги,  шляхом удосконалення матеріально-технічної бази медичних закладів району.

          Основними завданнями Програми є:
- підняти на значно  вищий  рівень  матеріально-технічний,  діагностичний  та
   лікувальний рівень закладів охорони здоров’я району;
- підвищити доступність жителів району до кваліфікованої медичної
  допомоги;                                . - створити  сприятливі  умови   праці   медичних   працівників  та   умови  перебування  пацієнтів  в медичних закладах району.

 

ІV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

                Наближення доступної, кваліфікованої та якісної медико-санітарної допомоги до кожного жителя району, у першу чергу сільського.

                Збільшення об’ємів, видів і профілів  медичної допомоги мешканцям району завдяки оновленню медичного обладнання, проведення ремонтів приміщень медичних закладів.

                100% охоплення  населення району обслуговуванням лікарями загальної практики - сімейної медицини.

                Покращення стану здоров’я населення району, створення умов для формування здорового способу життя.

                                                                                   

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ


           Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів всіх видів  бюджетів, а також інших джерел не заборонених законодавством.

 

VІ. ЗАХОДИ

 

                                                                                                                                              (тис. грн.)

№п/п

Найменування заходу

Назва медичного закладу

2016

2017

2018

Разом

1

2

3

 

5

6

7

1.

Проведення ремонтних робіт будівель, відділень, приміщень

КЗОЗ БРР  «БЦКРЛ»

6500

990

2900

10390

КЗОЗ БРР «БРЦПМСД»

2700

800

800

4300

2.

Придбання медичного обладнання

КЗОЗ БРР «БЦКРЛ»

6000

-

-

6000

КЗОЗ БРР «БРЦПМСД»

400

300

300

1000

3.

Придбання меблів, оргтехніки та сантехнічного обладнання

КЗОЗ БРР «БЦКРЛ»

1800

100

100

2000

КЗОЗ БРР «БРЦПМСД»

330

240

270

840

4.

Придбання запасних частин, автошин до санітарних автомобілів

 

КЗОЗ БРР «БРЦПМСД»

 

 

160

 

180

 

200

 

540

5.

Придбання паливно-мастильних матеріалів для санітарних автомобілів

 

 

КЗОЗ БРР «БРЦПМСД»

 

 

 

200

 

 

250

 

 

300

 

 

750

6.

Придбання санітарних автомобілів

КЗОЗ БРР «БЦКРЛ»

600

700

800

2100

КЗОЗ БРР «БРЦПМСД»

1100

2100

2400

5600

 

ВСЬОГО

КЗОЗ БРР «БЦКРЛ»

14900

1790

3800

20490

КЗОЗ БРР «БРЦПМСД»

4890

3870

4270

13030

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

19790

5660

8070

33520

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                                                       В.Чуприн