Порядок складання, подання запиту

 

Порядок складання, подання запиту на інформацію


1. Цей Порядок складання, подання запиту на інформацію (далі-Порядок) розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" і встановлює правила подання та процедуру розгляду запиту на інформацію.

 

2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

 

3. Запитувач інформації (далі - запитувач) має право звернутися до Балаклійської районної ради (далі - районної ради) із запитом на інформацію (далі - запит) в усній або письмовій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

 

4. Запит подається на ім’я голови районної ради в довільній формі або шляхом заповнення встановленої районною радою форми з обов’язковим зазначенням:

4.1. Прізвища, ім’я по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи;

4.2. Поштової адреси, місцезнаходження або адреси електронної пошти фізичної або юридичної особи;

4.3. Номер домашнього або мобільного телефону - якщо такий є;

4.4. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

4.5. Підпис і дату, якщо запит подається в письмовій формі.

 

5. Примітка (*) заповнюється у разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач не може подати письмовий запит. В цьому випадку його має оформити відповідальна особа, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту запитувачу.

 

6. Голова районної ради приймає одне з таких рішень про:

- задоволення запиту та надання відповіді;

- відмову в задоволенні запиту на інформацію;

- направлення запиту належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача;

- відстрочку в задоволенні запиту на інформацію.

 

7. Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

8. Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У такому разі запитувач повинен надати обґрунтоване клопотання про термінове опрацювання запиту.

 

9. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, відповідальна особа може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запиту запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

10. Відповідь на запит надається в письмовій формі, до якої додаються (у разі необхідності) копії документів, завірені відповідальною особою.

 

11. Рішення, дії або бездіяльність районної ради запитувач має право оскаржити до голови районної ради або до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

 

Заступник голови районної ради                                                                           В.Чуприн

 Ефективна первинна медицина в громаді