Рішення

907

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

LVІІ СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

___________________________________________________________________________

 РІШЕННЯ

  

від 30 жовтня   2015 року                                                                                                                                                            907-VIПро внесення змін до рішення

районної ради від 16 січня 2015 року

„Про районний бюджет на 2015 рік”

(зі змінами)

 

 

Відповідно до вимог статті  78 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

 

                                                                              ВИРІШИЛА:

 

І. Внести зміни та доповнення до рішення районної ради від 16 січня 2015 року „Про районний бюджет на 2015 рік” з урахуванням змін та доповнень, затверджених рішенням сесії районної ради від 17.02.2015 (L сесія VІ скликання), від 12.03.2015 (LІ сесія VІ скликання), від 21.04.2015 (LІІ сесія VІ скликання), від 04.06.2015  (LІІІ сесія VІ скликання), від 09.07.2015 (LІV сесія VІ скликання), від 14.08.2015 (LV сесія VІ скликання) та від 08.10.2015 (LVІ сесія VІ скликання) виклавши його та додатки до нього в новій редакції:

 

 1. Визначити на 2015 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 382 250,9  тис.грн, у тому числі доходи  загального  фонду  районного бюджету 373 291,3  тис.грн, доходи спеціального фонду районного бюджету 9 159,6 тис.грн, у тому числі бюджету розвитку 4 670,5   тис.грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;

 

- видатки районного бюджету у сумі  387 044,4 тис.грн, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 363 712,6  тис.грн, видатки спеціального фонду районного бюджету 23 331,8    тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 18 821,3   тис.грн.;

 

- повернення кредитів до районного бюджету у сумі 3,3 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 3,3 тис.грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;

 

- профіцит районного бюджету у сумі 9 587,7 тис.грн., в тому числі по загальному фонду районного бюджету 9 587,7  тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення;

 

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 14 168,8   тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік у сумі 387 044,4 тис.грн., у тому числі по загальному фонду 363 712,6     тис.грн. та спеціальному фонду 23 331,8 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 18 821,3     тис.грн згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі  200,0 тис.грн.

               

4. Затвердити на 2015 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно із додатком № 5 до цього рішення:

 

5. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку  згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

6. Затвердити на 2015 рік перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату (код 2120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

забезпечення продуктами харчування (код 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

поточні трансферти населенню (код 2700);

поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

 

7. Затвердити у складі видатків  районного бюджету кошти на реалізацію районних програм  на загальну суму 34 699,5 тис.грн. згідно з додаток № 7 до цього рішення.

 

8. Доручити заступнику голови районної ради підписати угоди з відповідними радами щодо передачі субвенцій до районного бюджету на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Балаклійського району згідно продовження додатку № 5 до цього рішення.

 

9. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку у повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

Затвердити на 2015 рік головним розпорядникам коштів районного бюджету ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах згідно додатку № 8 до цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

 

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  Балаклійській районній державній адміністрації в особі начальника фінансового управлінню Балаклійської районної державної адміністрації, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

11. Установити, що розпорядники коштів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

Будь-які видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії. 

 

12. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів.

 

13. Установити, що обсяги іншої субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам на  утримання дошкільних навчальних та клубних закладів визначена у додатку № 9 до цього рішення.

Дозволити районній державній адміністрації виносити на розгляд сесії районної ради питання про перерозподіл зазначених субвенції між місцевими радами після проведення аналізу їх використання.

Дозволити здійснювати протягом 2015 року видатки на фінансування дошкільних навчальних та клубних закладів одночасно за рахунок іншої субвенції із районного бюджету та спів фінансування з місцевих бюджетів.

 

14. Установити, що до моменту передачі на фінансування з районного бюджету Андріївського будинку дитячої та  юнацької творчості надати іншу субвенцію з районного бюджету Андріївській селищній раді на його утримання у сумі  268,0 тис.грн.

 

15. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.

 

17. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71 Бюджетного кодексу України.

 

18. Головним розпорядникам коштів районного бюджету вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту районного бюджету на 2015 рік.

 

19.  Надати право постійній комісії районної ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання районного бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації та обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії районної ради. Фінансовому управлінню райдержадміністрації про внесені зміни до розпису районного бюджету надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань районного бюджету органам державного казначейства.

 

20. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних залишків коштів районного бюджету на депозитних рахунках.

 

21. Дозволити Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації, відповідно до  Закону України “Про державний бюджет на 2015 рік”, надавати пільги та житлові субсидії населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу готівкою, в межах загального обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

 

22. Визначити головним розпорядником та виконавцем Програми соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2015 рік в частині виконання робіт по поточному ремонту доріг загального користування Балаклійського району, які заплановано до співфінансування з місцевих бюджетів на договірних засадах у 2015 році управління економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації, а одержувачем коштів та замовником робіт -  Службу автомобільних доріг у Харківській області.

 

23. Надати право районній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам району у період між сесіями районної ради, за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань бюджету, з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

 

24.  Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

25.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань планування  бюджету та фінансів (Полторак С.В.).

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                                       В.Чуприн


Додаток 1

Додаток2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Продовження додатку 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9

 

 Ефективна первинна медицина в громаді