Порядок оприлюднення інформації

 

Порядок оприлюднення інформації

про діяльність Балаклійської районної ради

 

1. Даний Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про внесення змін до Закону України "Про інформацію", "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів України.

 

2. Цей Порядок визначає механізм оприлюднення Балаклійською районною радою (далі - районною радою) інформації про її діяльність.

 

3. Розпорядженням голови районної ради з числа працівників апарату районної ради призначається відповідальна особа з питань запитів на інформацію Балаклійської районної ради (далі - відповідальна особа), яка відповідає за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту, оприлюднення публічної інформації, та визначається спеціальне місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, засоби зв’язку з відповідальною особою для забезпечення організації прийому запитувачів.

 

4. Публічна інформація районної ради оприлюднюється відповідальною особою на офіційному веб-сайті Балаклійської районної ради, в місцевих друкованих засобах інформації.

 

5. Обов’язковому опублікуванню, відповідно до чинного законодавства, підлягає така інформація:

5.1. про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання) районної ради;

5.2. нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті районною радою, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація про нормативно-правові засади діяльності;

5.3. перелік та умови отримання послуг, що надаються, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

5.4. порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень районної ради, дій чи бездіяльності;

5.5. про систему обліку, види інформації, яку зберігає районна рада;

5.6. про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень районної ради;

5.7. плани проведення та порядок денний відкритих засідань;

5.8. розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

5.9. загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

5.10. звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

5.11. інформація про діяльність районної ради, а саме про:

- її місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

- прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови районної ради та його заступника;

- розклад роботи та графік прийому громадян;

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

- перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

- перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління, та їх керівників;

- порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень районної ради, її дій чи бездіяльності;

- систему обліку, види інформації, якою володіє районна рада.

5.12. інша інформація про діяльність органів місцевого самоврядування, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлено законом.

 

6. Інформація, яка, згідно законодавства, підлягає обов’язковому оприлюдненню, публікується не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

 

7. Проекти рішень районної ради оприлюднюються на офіційному сайті районної ради не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття та знімаються з веб-сайту районної ради після опублікування затверджених рішень районної ради.

 

8. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

 

9. Запитувачі інформації мають право доступу до відкритих засідань сесій районної ради, постійних комісій районної ради, президії районної ради та інших відкритих засідань (крім випадків проведення закритих засідань, передбачених Регламентом Балаклійської районної ради) шляхом письмового повідомлення про бажання прийняти участь у відкритому засіданні.

 

10. Запитувачі інформації також можуть реалізувати право на доступ до інформації за інформаційним запитом. У разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті оприлюдненої інформації, запитувач може звернутися з відповідним запитом до голови районної ради для перевірки та уточнення такої інформації.

 

 

Заступник голови районної ради                                                                                         В.Чуприн

 Ефективна первинна медицина в громаді