Регуляторні акти

Положення про надання платних послуг КП БРР "Балаклійський районний трудовий архів"

Затверджено

рішення районної ради

від "___" __________  2015 року

№ ____- VІ


ПОЛОЖЕННЯ

про надання платних послуг КП БРР

"Балаклійський районний трудовий архів"


Загальні положення


1.1. Положення про надання платних послуг КП БРР «Балаклійський районний трудовий архів (далі - Положення), розроблено відповідно до ст. 35 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Постанов Кабінету міністрів України від 07.05.1998 №639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» (у редакції постанови кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1608», від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до використання кошторисів бюджетних установ» та наказу Головного архівного управління України від 16.09.1999 №59 «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними архівними установами».

1.2. Платні послуги з використанням відомостей, що містяться в архівних документах, надаються фізичним та юридичним особам, згідно з їх запитами.

1.3. Оплата вартості робіт здійснюється на договірних засадах. За достовірність відомостей, зазначених в архівних документах, своєчасне та якісне складання первинних документів несуть відповідальні особи, які склали і підписали документ.


2. Порядок визначення вартості платних послуг


2.1. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі ціни.

2.2. Ціни на роботи (послуги) розраховуються КП БРР «Балаклійський районний трудовий архів» відповідно до Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 24.01.2001 року №6 (розрахунок додається).

2.3. Визначенням ціни послуги є розрахунок валових витрат, пов’язаних із наданням послуги:

- витрати на оплату праці відповідно до умов оплати праці, встановлених чинними нормативними актами;

- внески на державне пенсійне та соціальне страхування;

- матеріальні витрати, що використовуються для їх надання.

2.4. До ціни робіт, окрім зазначених витрат, включаються обов’язкові платежі та податки відповідно до чинного законодавства.

2.5. Послуги з видачі архівних довідок, потрібних для соціального захисту громадян надаються безкоштовно.


3. Використання доходів від надання платних послуг


3.1. Оплата за послуги проводиться безготівковим розрахунком у порядку, встановленому відповідними нормативно-правовими актами.

3.2. Одержані доходи від надання платних послуг, використовуються КП БРР «Балаклійський районний трудовий архів», відповідно до законодавства на:

- зміцнення матеріально-технічної та соціальної бази;

- розвиток довідкового апарату;

- преміювання працівників архіву;

- інших послуг у разі не покриття цих витрата за рахунок місцевого бюджету.

3.3. Невикористані залишки коштів на початок наступного року вилученню не підлягають і використовуються в наступному році у загальному порядку.


Голова  постійної комісії

з питань соціально-економічного

розвитку регіону, промислової

політики та комунальної власності                                                       В.Ю.Полторацький                                                                       Додаток

до Положення про надання платних

послуг КП БРР "Балаклійський

районний трудовий архів"


Ціни на роботи (послуги), що виконуються

КП БРР "Балаклійський районний трудовий архів"


Назва послуг

Одиниця виміру

Загальна вартість, грн.

1

Підготовка історичних довідок на архівні фонди та передмов до описів справ1.1.

Складання історичних довідок на фонди установ,організацій на підприємств1.1.1.

за період більше 10 років

1 іст. довід.

653,26

1.1.2.

за період від 5 років до 10 років

1 іст. довід

391,96

1.1.3.

за період від 1 року до  5 років

1 іст. довід

130,65

2.

Нумерація аркушів у справах2.1.

обсягом понад 150 аркушів

100 арк.

8,71

2.2.

обсягом до 150 аркушів

100 арк.

9,33

3.

Перевіряння нумерації аркушів у справах

100 арк.

2,61

4.

Оформлення обкладинок справ, або титульних аркушів4.1.1.

при наявності друкарської машинки

справа

2,61

4.1.2.

при відсутності друкарської обкладинки без трафарету

справа

3,27

4.1.3.

обкладинка високоформатна

справа

5,23

5.

Проставлення архівних шрифтів на обкладинках справ без поставлення штампів

справа

0,26

6.

Картонування справ

справа

0,43

7.

Написання ярликів на картонажі

ярлик

1,24

8.

Наклеювання ярликів на картонажі

ярлик

2,18

9.

Формування в'язок справ, що підлягають зберіганню

справа

0,19

10.

Перекартонування справ

справа

0,44

11.

Переміщення справ всередині архівосховища

справа

0,22

12.

Приймання–передача справ на зберігання до архівосховища

справа

0,50

13.

Ведення постелажного топографічного показника

картка

2,18

14.

Підшивання справ14.1.1.

що містять до 60 аркушів

справа

2.18

14.1.2.

що містять до 50 аркушів

справа

3,27

14.1.3.

що містять до 100 аркушів

справа

5,23

14.1.4.

що містять до  150 аркушів

справа

7,69

14.1.5.

що містять понад 150 аркушів

справа

10,05

15.

Систематизація аркушів у справах15.1.1.

машинописний або розбірливий рукописний текст

аркуш

0,11

15.1.2.

машинописний або рукописний текст з правками


0,16

16.

Складання внутрішніх описів справ

заголовок

2,18

17.

Складання заголовків справ

заголовок

5,23

18.

Систематизація карток на справи за ознаками18.1.1.

структурною

картка

0,22

18.1.2.

тематичною

картка

0,33

18.1.3.

хронологічною

картка

0,22

19.

Систематизація справ у межах фонду установи

справа

0,37

20.

Брошорування дркументів методом шнурування

аркуш

0,09

21.

Оправлення справ висота блоку до 6 см

справа

10,89

22.

Оправа проста

справа

8,71

23.

Складання описів справ на друкарській машинці

заголовок

1,87

24.

Оформлення описів

опис

130,65

25.

Перевіряння фізичного і санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню.

справа

0,50

26.

Укладання акта приймання-передачі документів

акт на 60 поз.

130,65


Голова  постійної комісії

з питань соціально-економічного

розвитку регіону, промислової

політики та комунальної власності                                                       В.Ю.Полторацький

 Ефективна первинна медицина в громаді