Регуляторні акти

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта - рішення Балаклійської районної ради "Про затвердження Положення про надання платних послуг комунальним підприємством Балаклійської районної ради "Балаклійський районний трудовий архів"

Аналіз регуляторного впливу

проекту регуляторного акта - рішення Балаклійської районної ради

"Про затвердження Положення про надання  платних послуг комунальним підприємством Балаклійської районної ради "Балаклійський районний трудовий архів" 


Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Балаклійської  районної ради „Про затвердження Положення про надання  платних послуг комунальним підприємством Балаклійської районної ради «Балаклійський районний трудовий архів»  як регуляторного акта.

 

1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання


З переходом держави на ринкову економіку почався активний процес реорганізації структури суспільства. Ліквідування колективних сільськогосподарських підприємств, розпаювання землі, роздержавлення таких галузей як місцева промисловість, будівництво, торгівля, масове харчування та інше, привело до виникнення значної кількості малих недержавних структур. Створення та швидке закриття підприємств малого, середнього бізнесу приводить до нагромадження і постійного збільшення кількості справ з особового складу, які треба зберігати і надавати за ними довідки громадянам.

Документи з особового складу ліквідованих підприємств та установ не мають наукової та історичної цінності, тому не належать до Національного архівного фонду (НАФ) і не підлягають передачі в державні архіви. Але вони мають соціальне значення для забезпечення соціального захисту громадян та підлягають зберіганню 75 років.

Враховуючи інтереси громадян також виникає потреба опрацювання питань налагодження діловодства та формування архіву діючих підприємств та установ, в діяльності яких не утворюються документи НАФ. Отже, з однієї сторони виникає проблема збереження документів з особового складу як ліквідованих, так і діючих підприємницьких структур. З іншої сторони, шляхом державного регулювання, передбачається вирішити проблему додаткового фінансування заходів по забезпеченню збереження документів з особового складу, переданих до КП БРР «Балаклійський районний трудовий архів».

Асигнувань, які поступають з загального фонду районного бюджету, недостатньо для своєчасного приймання, концентрування та забезпечення вимог технологічного режиму гарантованого збереження соціально значимих архівних документів. Тому питання залучення додаткових коштів у теперішній час стає актуальним. Джерелом цих коштів для необхідного функціонування бюджетної установи є платні послуги.

Законом України “Про національний архівний фонд та архівні установи” в редакції від 13.12.2001 № 2888-ІІІ із змінами та доповненнями передбачено надання платних послуг бюджетними установами.


2. Цілі державного регулювання


Ціль регуляторного акта - додаткове фінансування трудового архіву на заходи по забезпеченню нормативних умов зберігання соціально значущих документів з особового складу, необхідних для захисту законних прав та інтересів громадян. Дотримання принципів державної регуляторної політики, вдосконалення механізму справляння плати за зберігання та впорядкування документів підприємств, установ та організацій.


3. Визначення та оцінка усіх прийнятих  альтернативних способів  досягнення  встановлених  цілей з аргументацією переваг  обраного способу


Досягнення встановленої цілі можливо б було здійснити наданням безкоштовних послуг підприємницьким структурам з питань удосконалення діловодства та формування архівів. Але цей альтернативний спосіб є неприйнятним тому, що з однієї сторони витрачається час праці, який оплачується за рахунок бюджетних коштів, та з другої сторони зменшується фінансування витрат на заходи по забезпеченню збереження документів, які знаходяться у трудовому архіві.

КП БРР «Балаклійський районний трудовий архів»  утримується за рахунок коштів районного бюджету, тому ринкові відносини та господарський розрахунок не діють.

Для поліпшення матеріально-технічної бази трудового архіву потрібне додаткове фінансування. Недостатність коштів у районному бюджеті не дозволяє додатково профінансувати видатки трудового архіву.

Отже, єдиним джерелом додаткового фінансування є надання платних послуг КП БРР «Балаклійський районний трудовий архів».


4. Механізм реалізації мети


КП БРР «Балаклійський районний трудовий архів»  надає платні послуги згідно переліку платних послуг, які можуть надавати архівні установи. Перелік платних послуг затверджений постановою Кабінету Міністрів України” від 07.05.1998 № 639.

Платні послуги надаються на договірних засадах, згідно розрахованих тарифів, та оплачуються на підставі акту виконаних робіт.

Кошти за виконані платні послуги надходять на спеціальний рахунок КП БРР «Балаклійський районний трудовий архів» і використовуються згідно затвердженого кошторису.

Оплата за послуги використовується, згідно законодавства, на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій по створенню умов гарантійного збереження документів з особового складу.


5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей  у разі затвердження  запропонованого регуляторного акта і оцінки можливості проведення  і виконання вимог регуляторного акта


У разі прийняття регуляторного акта послуги будуть надаватися як юридичним особам, так і фізичним. Послугами користуються підприємства, установи, які бажають мати порядок у документах та передають документи на довгострокове зберігання.
Коли підприємство ліквідується, то такі послуги надаються згідно законодавства про ліквідацію або банкрутство підприємств на платній основі.

Для забезпечення законних прав громадян та збереження документів з особового складу прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 740 “Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності”. В постанові визначено, що у випадку відміни державної реєстрації суб'єкта підприємництва його виводять з  Реєстру підприємців тільки при умові наявності довідки з архіву про передачу документів довгострокового зберігання та реєстраційної справи суб'єкта підприємництва.
В трудовий архів надаються документи, оформлені згідно Правил роботи архівних установ, що являється обов'язковим для виконання суб'єктами підприємницької діяльності.

При цьому суб'єкти підприємницької діяльності мають право користуватися послугами трудового архіву по упорядкуванню, оправленню справ з особового складу та іншої документації тимчасового зберігання, що є дійсною допомогою у налагодженні діловодства та у подальшому - передати документи на збереження у трудовий архів.


6. Визначення очікуваних результатів регуляторного акта


Найважливішим результатом прийняття регуляторного акта буде соціальний ефект, який гарантує законні права та інтереси громадян на соціальний захист.

В результаті прийняття регуляторного акта підвищиться свідомість керівників підприємницьких структур та населення відносно значимості архівів з особового складу та підвищиться їх відповідальність за збереження соціально значимих документів.

Кошти від платних послуг будуть використані для додаткового фінансування заходів по гарантованому збереженню документів з особового складу, що є результатом загальної економічної і соціальної результативності дії регуляторного акта та забезпечення як інтересів трудового архіву, так і громадян, суб'єктів підприємницької діяльності.

Негативного впливу від прийняття даного регуляторного акта не передбачається.

 

7. Визначення строку дії регуляторного акта


Строк дії регуляторного акта залежить від державного регулювання економічних відносин та змін в чинному законодавстві. Результативним строком дії регуляторного акта встановлюється строк, на протязі якого не буде різких змін вартості валових витрат, врахованих в розрахунку тарифів на платні послуги. Строк дії регуляторного акта призупиняється у випадку перевищення витрат надання послуг над розрахованим розміром тарифу цих послуг. При цьому виникає необхідність прийняття нового регуляторного акта.


8. Показники результативності регуляторного акта


Визначення результативності регуляторного акта проводиться за показниками обліку та аналізу відстеження отриманих даних на різних етапах впровадження регуляторного акта.

Показниками результативності регуляторного акта приймаються дані:
- надходження коштів до районного бюджету для додаткового фінансування трудового архіву;
- кількість справ з особового складу, які знаходяться на збереженні у трудовому архіві та кількість запитів соціального значення, виконаних з використанням цих документів;
- виконані заходи по забезпеченню гарантованого збереження соціально значущих документів. 


9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта


При проведені відстежень результативності регуляторного акта аналізуватиметься кількість наданих платних послуг; обсяг коштів, отриманих від надання платних послуг у сфері використання архівних документів, а також із забезпечення збереженості та науково-технічне збереження документів на підприємствах, установах та організаціях;   розмір коштів, одержаних від надання платних послуг, які направлено на покриття витрат, пов’язаних із функціонуванням, утриманням і ремонтом майна архіву, зміцнення його матеріально – технічної бази, розвитком архівної системи.

Строки проведення базового та повторного відстеження результативності регуляторного акта:

- базового відстеження - до дня набрання чинності ;

- повторного відстеження - через рік з дня набрання чинності.

Базове та повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом обробки  статистичної інформації та аналізу інформації, яка надійде від громадян та юридичних осіб - користувачів платних послуг.Голова  постійної комісії

з питань соціально-економічного

розвитку регіону, промислової

політики та комунальної власності                                                       В.Ю. Полторацький

 Ефективна первинна медицина в громаді