Рішення

179

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІХ СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

___________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

 

Від 11 серпня 2011 року                                                                                                                                                                          №179-VI

 

 

Про затвердження Порядку використання

коштів районного бюджету для надання

фінансової підтримки районним громадським

організаціям ветеранів та Балаклійській

районній організації "Спілка Чорнобиль України"

 

 

З метою визначення механізму використання коштів районного бюджету для надання фінансової підтримки діяльності районних громадських організацій ветеранів та Балаклійській районній організації "Спілка Чорнобиль України", на виконання комплексної Програми соціального захисту населення Балаклійського району на 2011 рік, затвердженої рішенням районної ради від 29 грудня 2010 року №72-VІ, керуючись статтею 43 Закону країни «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Порядок використання коштів районного бюджету для надання фінансової підтримки районним громадським організаціям ветеранів та Балаклійській районній організації "Спілка Чорнобиль України" (додається).

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з

гуманітарних питань, соціального захисту населення та зв"язків з громадськими організаціями (Панасенко В.М.).

 

 

Голова районної ради                                                               С.Масельський

 

 

 

Затверджено

рішенням районної ради

від 11 серпня 2011 року

№179-VI

ПОРЯДОК

використання коштів районного бюджету для надання фінансової

підтримки районним громадським організаціям ветеранів та

Балаклійській районній організації "Спілка Чорнобиль України"


Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в районному бюджеті для надання фінансової підтримки районним громадським організаціям ветеранів та Балаклійській районній організації "Спілка Чорнобиль України", відповідно до комплексної Програми соціального захисту населення Балаклійського району на 2011 рік.

Головний розпорядник бюджетних коштів визначається у рішенні районної ради про затвердження районного бюджету на відповідний рік і здійснює фінансування громадських організацій відповідно до цього Порядку.

3.Одержувачами коштів районного бюджету є районні громадські організації ветеранів та Балаклійська районна організація "Спілка Чорнобиль України", які надали головному розпоряднику коштів пакет необхідних документів, зазначених у п. 4 цього Порядку.

4. Для отримання коштів районного бюджету громадська організація подає до 1 вересня головному розпоряднику коштів на час формування ним бюджетного запиту на наступний рік заяву, до якої додаються:

копія статуту (положення) громадської організації, засвідчена підписом керівника та печаткою громадської організації;

копія свідоцтва про легалізацію громадської організації, засвідчена підписом керівника та печаткою громадської організації;

копія довідки про взяття громадської організації на облік у державній податковій інспекції, засвідчена підписом керівника та печаткою громадської організації;

копія протоколу засідання вищого органу громадської організації про обрання посадових осіб, засвідчена підписом керівника та печаткою громадської організації;

перелік структурних підрозділів та місце їх знаходження, чисельність членів організації і колективних членів;

звіт про використання бюджетних коштів за попередній рік (у разі їх отримання громадською організацією), засвідчений підписом керівника та головного бухгалтера громадської організації та скріплений печаткою;

інформація про напрями використання бюджетних коштів, засвідчена підписом керівника громадської організації та головного бухгалтера та скріплена печаткою, разом з обґрунтуванням необхідності їх використання та обсягу потреби в бюджетних коштах;

• довідка про обсяги коштів громадської організації, які надійшли протягом року з інших джерел, та напрями їх використання, засвідчена підписом керівника та печаткою громадської організації.

5. Кошти районного бюджету використовуються громадською організацією для:

5.1. Проведення заходів, спрямованих на реалізацію статутних завдань:

- оплати оренди обладнання, інвентарю та приміщень;

- оплати комунальних послуг у межах середніх норм споживання;

- оплати послуг поштового зв'язку та електрозв'язку;

- оплати поточного ремонту орендованих інвентарю, обладнання та приміщень;

- придбання канцелярського приладдя;

- передплати та придбання періодичних видань з питань соціального
захисту і реабілітації інвалідів, ветеранів, чорнобильців;

- оплата відряджень.

 

5.2. Матеріального заохочення працівників громадської організації в сумах, що не перевищують мінімальної заробітної плати.

Використання бюджетних коштів на інші цілі забороняється.

6. Розподіл коштів районного бюджету для надання фінансової підтримки районним громадським організаціям ветеранів та Балаклійській районній організації "Спілка Чорнобиль України" на відповідний рік (додаток до комплексної Програми соціального захисту населення Балаклійського району на 2011 рік, затвердженої рішенням районної ради від 29 грудня 2010 року №72-УІ) здійснюється Балаклійською районною радою на підставі
пропозицій головного розпорядника коштів, погоджених з постійною
комісією районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення та зв"язків з громадськими організаціями.

7. Обсяг бюджетних коштів, що надаються громадській організації, визначається з урахуванням:

- відповідності запланованих заходів громадської організації пріоритетам державної політики у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів, чорнобильців;

актуальності та соціальної спрямованості заходів, що виконуються громадською організацією;

- даних про наявність місцевих осередків (первинних);

- детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямом використання бюджетних коштів, наданих громадською організацією;

- результатів діяльності організації в минулому році та аналізу ефективності використання

бюджетних коштів.

8. Операції, пов"язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до чинного законодавства.

9. До 10 січня наступного року громадська організація подає головному розпоряднику коштів звіт про використання бюджетних коштів за попередній рік (у разі їх отримання громадською організацією).

10. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів здійснюється управлінням Державного казначейства України у Балаклійському районі, головним розпорядником коштів, постійною комісією районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення та зв"язків з громадськими організаціями.

11. Складання і надання бухгалтерської звітності про використання бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

 

Заступник голови районної ради                                          В.Чуприн

 Ефективна первинна медицина в громаді