Рішення

177

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІХ СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

__________________________________________________________________________

 

РІШЕННЯ

 

 

Від 11 серпня 2011 року                                                                                                                                                                           №177-VI

 

 

Про внесення змін до рішення

районної ради від 29 грудня 2010 року

„Про районний бюджет на 2011 рік”

(зі змінами)

 

Відповідно до вимог статті 78 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

І. Внести зміни та доповнення до рішення районної ради від 29 грудня 2010 року „Про районний бюджет на 2011 рік” з урахуванням змін та доповнень, затверджених рішенням сесії районної ради від 25.01.2011р. (ІV сесія VІ скликання), 22.02.2011р. (V сесія VІ скликання), від 15.03.2011р. (VІ сесія VІ скликання), від 27.04.2011 р. (VІІ сесія VІ скликання) та від 30.06.2011р. (VІІІ сесія VІ скликання) виклавши його та додатки до нього в новій редакції:

 

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 192 316,4 тис. грн., у тому числі відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік” обсяг дотації вирівнювання, що одержується з Державного бюджету України у сумі 47 569,3 тис.грн.; кошти, що надходять з місцевих бюджетів у сумі 11 279,3 тис. грн.; обсяг цільової субвенції відповідно до ст. 106 Бюджетного кодексу України на підставі складених угод між районною радою та місцевими радами в сумі 3 921,9 тис.грн., іншої субвенції за рахунок коштів місцевих рад в сумі 1 059,6 тис.грн., іншої субвенції за рахунок коштів обласного бюджету розвитку в сумі 485,0 тис.грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних з підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю в сумі 2 293,5 тис.грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги в сумі 229,0 тис.грн. та субвенцій з державного бюджету на:

- виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 42 778,7 тис. грн.;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (загальний фонд) – 20 510,0 тис. грн.;

- надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 595,3 тис. грн.;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 224,6 тис.грн.;

- виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім”ях за принципом „гроші ходять за дитиною” – 887,4 тис.грн.;

- збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв”язку із закінченням строку повноважень – 53,0 тис.грн.;

- на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей – 771,4 тис.грн.;

- на забезпечення проведення в області пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів та ветеранів війни на виконання комплексної обласної програми „Здоров”я Слобожанщини” – 27,5 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено в сумі 187 511,9 тис.грн., спеціального фонду бюджету 4 804,5 тис.грн. (додаток 1).

 

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у сумі 194 054,3 тис.грн.

Обсяг видатків загального фонду бюджету визначено в сумі 186 573,6 тис.грн., спеціального фонду бюджету 7 480,7 тис.грн. (додаток 2-3).

 

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 2 325,3 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 2 325,3 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 

5. Затвердити на 2011 рік:

обсяги повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету в сумі 12,5 тис.грн. (згідно із додатком 4 до цього рішення).

 

6. Установити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 300,0 тис.грн.

 

7. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2011 рік (згідно із додатком 5 до цього рішення):

- дотації вирівнювання бюджетам селищних, сільських рад у сумі 2 960,3 тис.грн.;

- кошти, що передаються до районного бюджету у сумі 11 279,3 тис.грн.;

- субвенцій державному бюджету на виконання окремих програм, затверджених радою – у сумі 20,0 тис.грн.;

- інша субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам у сумі 1 826,6 тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень у сумі 53,0 тис.грн.

- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних з підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю у сумі 686,0 тис.грн.

 

8. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

- нарахування на заробітну плату (код 1120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

- забезпечення продуктами харчування (код 1133);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

- трансферти населенню (код 1340);

- трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

 

9. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію окремих районних програм, які будуть фінансуватися в 2011 році (додаток 7).

 

10. Встановити, що розпорядники коштів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

Будь-які видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

 

11. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів.

 

12. Установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулому роках має наслідком:

- для розпорядників бюджетних коштів – зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням;

- для одержувачів бюджетних коштів – повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, у доход відповідного бюджету.

 

13. Головним розпорядникам коштів районного бюджету вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту районного бюджету на 2011 рік.

 

14. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити у повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

Затвердити головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2011 рік ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах (додаток 6).

Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

 

15. Надати право постійній комісії районної ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання районного бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації та обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії районної ради. Фінансовому управлінню райдержадміністрації про внесені зміни до розпису районного бюджету надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань районного бюджету органам державного казначейства.

 

16. До законодавчого врегулювання питання про визначення головного розпорядника коштів по охороні здоров’я на рівні району делегувати повноваження головного розпорядника коштів по охороні здоров’я Балаклійській центральній клінічній районній лікарні.

 

17. Розподіл обсягів доходів та видатків між районним бюджетом та бюджетами міста, сіл та селищ проводити відповідно до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ та міст затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 року № 1149 „Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів".

Для розрахунку обсягу видатків для утримання органів місцевого самоврядування та обсягу видатків на дошкільну освіту не застосовувати ознаку АТО для міст та селищ міського типу 1.

 

18. Дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації отримувати короткотермінові позички в УДК в Балаклійському районі на покриття тимчасових касових розривів з наданням права підписання відповідних договорів його керівнику.

 

19. Дозволити районній державній адміністрації в особі фінансового управління отримувати короткотермінові позички у фінансово-кредитних установах на термін до трьох місяців, у межах поточного бюджетного періоду для покриття тимчасових касових розривів.

 

20. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних залишків коштів районного бюджету на депозитних рахунках для отримання додаткових доходів, лише в державних банках з дотриманням вимог п.8 ст.16 Бюджетного кодексу України до визначення Кабінетом Міністрів України порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитних рахунках.

 

21. Доручити голові районної ради підписати угоди з відповідними радами щодо передачі субвенцій до районного бюджету на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Балаклійського району.

 

22. Дозволити Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відповідно до Закону України “Про державний бюджет на 2011 рік”, надавати пільги та житлові субсидії населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу готівкою, в межах загального обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

 

23. Взяти до відома, що відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік” кошти на розвиток соціально-культурної сфери, на розвиток дошкільної освіти, а також на центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів будуть розподілені після затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних порядків надання та використання цих коштів, а також їх розподілу за об’єктами.

 

24. Дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації суми дотації вирівнювання з районного бюджету, не одержані згідно з розписом районного бюджету, перераховувати органам Державної казначейської служби на підставі платіжних доручень фінансового управління за рахунок фактичних доходів загального фонду, з якого надається дотація протягом 10 днів за звітним періодом.

 

25. Установити, що забезпечення діяльності Андріївської, Савинської, Червонодонецької міських та Петрівської дільничої лікарень, що ліквідуються шляхом приєднання до КЗОЗБРР «Балаклійська центральна клінічна районна лікарня», до завершення процедур ліквідації здійснювати в межах видатків, передбачених КЗОЗБРР «Балаклійська центральна клінічна районна лікарня», як головному розпоряднику бюджетних коштів.

 

26. Затвердити джерелом покриття видатків районного бюджету залишки коштів районного бюджету на 01 січня 2011 року в сумі 1 737,8 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 1 387,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 350,8 тис.грн. (додаток 8).

 

27. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких у 2011 році буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 9).

 

28. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

29. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування бюджету та фінансів (Полторак С.В.).

 

Голова районної ради                                                                     С.Масельський

 


Додаток 1

Додаток 2-3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 5 (продовження)

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9

 Ефективна первинна медицина в громаді