Рішення

610

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

XХХІХ СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

___________________________________________________________________________

РІШЕННЯ


Від 31 січня 2014 року                                                                                                                                                                                 №610-VI"Про районний бюджет на 2014 рік" 

 


Відповідно до вимог статті  77 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада


ВИРІШИЛА:


1. Установити загальний обсяг доходів  районного  бюджету на 2014 рік у сумі 248 556.2 тис. грн., у тому числі відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" обсяг дотації вирівнювання, що одержується з Державного бюджету України у сумі 62 494,1 тис. грн.; кошти, що надходять з місцевих бюджетів  у сумі 12 535.9 тис. грн.; обсяг цільової субвенції відповідно до ст. 106 Бюджетного кодексу України на підставі складених угод між районною радою та місцевими радами у сумі 2 984.2 тис. грн., інших субвенцій з обласного бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей у сумі 1 043,2 тис. грн., на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою у сумі 479,2 тис. грн., переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад "Разом в майбутнє" (погашення заборгованості станом на 01.01.2014) у сумі 199,9 тис. грн. та субвенції з державного бюджету на:

- виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 70 860,4 тис. грн.;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 13 135,0 тис. грн.;

- надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 1 086,9 тис. грн.;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 401,0 тис. грн.;

- виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" - 1 331,4 тис. грн.;

- будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах - 2 220,3 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено в сумі 242 732,7 тис.грн., спеціального фонду бюджету у сумі 5 823,4 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку у сумі 176,0 тис. грн.(додаток 1).


2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 248 559,5 тис. грн.

Обсяг видатків загального фонду бюджету визначено в сумі 241 754,4 тис. грн., спеціального фонду бюджету 6 805,1 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку 1 157,6 тис. грн. (додаток 2-3).


3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 978,3 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 6).  


4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 978,3 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 6).


5.  Установити  оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі  200,0 тис. грн.


6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2014 рік (згідно із додатком 4 до цього рішення):

- дотація вирівнювання бюджетам селищних, сільських рад у сумі 5 961,2 тис. грн.;

- кошти, що передаються до районного бюджету у сумі 12 535,9 тис. грн.;

- субвенцій  державному  бюджету  на виконання окремих програм, затверджених радою - у сумі 72,0 тис. грн.;

- інша субвенція місцевим бюджетам - переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад "Разом в майбутнє" (погашення заборгованості станом на 01.01.2014) у сумі 176,0 тис. грн.


7. Доручити голові районної ради підписати угоди з відповідними радами (продовження додатку 4) щодо передачі субвенцій до районного бюджету на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Балаклійського району.


8. Установити на 2014 рік обсяги повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету в сумі 3,3 тис. грн. (згідно із додатком 5 до цього рішення).


9. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких у 2014 році буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 7).


10. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2014 рік у сумі 19,0 тис. грн.


11. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).


12. Затвердити у складі видатків  районного бюджету кошти на реалізацію окремих районних програм  на загальну суму 2 243,6 тис. грн. (додаток 8).


13. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити у повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

Затвердити головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2014 рік ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах (додаток 9).

Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.


14. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право фінансовому управлінню отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених у Законі України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Надати право підписувати відповідних договори на отримання позик його керівнику.


15. Встановити, що розпорядники коштів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

Будь-які видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії. 


16. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів - в межах планів використання бюджетних коштів.


17. Установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулому роках має наслідком:

для розпорядників бюджетних коштів - зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням;

для одержувачів бюджетних коштів - повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, у доход відповідного бюджету.


18. Головним розпорядникам коштів районного бюджету вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту районного бюджету на 2014 рік.


19.  Надати право постійній комісії районної ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання районного бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації та обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії районної ради. Фінансовому управлінню райдержадміністрації про внесені зміни до розпису районного бюджету надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань районного бюджету органам державного казначейства.


20. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних залишків коштів районного бюджету на депозитних рахунках для отримання додаткових доходів, лише в державних банках з дотриманням вимог п. 8 ст. 16 Бюджетного кодексу України.


21. Дозволити Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації, відповідно до  Закону України "Про державний бюджет на 2014 рік", надавати пільги та житлові субсидії населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу готівкою, в межах загального обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.


22. Взяти до відома, що відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" залишок нерозподілених коштів на розвиток дошкільної освіти у сумі 275,0 тис. грн., розширення мережі та модернізацію дитячих майданчиків у сумі 397,8 тис. грн. та  на центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів у сумі 173,2 тис. грн. будуть розподілені на черговій сесії після проведення аналізу затверджених показників, а також їх розподілу за об’єктами.


23. Дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації суми дотації вирівнювання з районного бюджету, не одержані згідно з розписом районного бюджету, перераховувати органам Державної казначейської служби  на підставі платіжних доручень фінансового управління за рахунок фактичних доходів загального фонду, з якого надається дотація протягом  10 днів за звітним періодом.


24.  Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.


25.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань планування  бюджету та фінансів (Полторак С.В.).Голова районної ради                                                                                                                           С.МасельськийДодаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 4 (Продовження)

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9

 Ефективна первинна медицина в громаді