Регуляторні акти

Про зміни та доповнення до Положення про порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району, затвердженого рішенням районної ради від 19 лютого 2008 року №397-V (зі змінами)

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

XХХVІІІ СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

___________________________________________________________________________

РІШЕННЯ


Від 23 грудня 2013 року                                                                                                                                                                              №608-VIПро зміни та доповнення до

Положення про порядок надання в

оренду майна спільної власності

територіальних громад сіл, селищ,

міста Балаклійського району,

затвердженого рішенням районної

ради від 19 лютого 2008 року

№397-V (зі змінами)

 


На підставі статей 43, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", з метою приведення до вимог чинного законодавства України порядку надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району, районна рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни та доповнення у Положення про порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району, затвердженого рішенням районної ради від 19 лютого 2008 року №397-V (зі змінами) (далі - Положення), доповнивши його Додатком 2 (додається).


2. В п. 2.3. розділу 2 Положення слова "Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району, затвердженої рішенням районної ради від 19 лютого 2008 року № 398-V" замінити словами "Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району та пропорції її розподілу, затвердженої рішенням районної ради від 27 квітня 2012 року №334-VI (зі змінами)".

3. Внести такі зміни до Типового договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району:

3.1. У пункті 1.1.глави 1 слова "акта незалежної оцінки (висновку експерта)" замінити словами "висновку про вартість".

3.2. Перший абзац пункту 3.1. глави 3  викласти в такій редакції:

"3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району, та пропорції її розподілу, затвердженої рішенням районної ради від 27 квітня 2012 року №334-VI і становить за рік ________ грн. (без урахування ПДВ та індексу інфляції). Орендна плата за перший місяць оренди становить ______ грн. за ________ місяць 20__ р. (______ грн.___ коп.) (без урахування ПДВ та індексу інфляції).

Ставка орендної плати (тариф) становить ___% за рік.".

3.3. Пункт 3.6. глави 3 викласти в такій редакції:

"3.6. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до бюджету, підлягає в установленому порядку заліку в рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з припиненням орендних  відносин - поверненню Орендарю. Для забезпечення повернення зазначених коштів сторони керуються вимогами Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих юджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10 грудня 2002 року №226 (у редакції наказу Державного казначейства України від 29 травня 2008 року №181), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2002 року за №1000/7288, та постанови Кабінету Міністрів  України  від  16  лютого 2011 року №106 "Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету" (зі змінами)".

3.4. У пункті 5.8. глави 5 слова "перевірки його використання" замінити словами «контролю за його використанням".

3.5. Пункт 8.1. глави 8 викласти в такій редакції:

"8.1. Контролювати з можливим залученням Балансоутримувача виконання умов договору та використання майна, переданного в оренду  за Договором, і у разі необхідності спільно з Балансоутримувачем вживати відповідних заходів реагування".


4. Виконавчому апарату районної ради оприлюднити це рішення шляхом опублікування в районній газеті "Вісті Балаклійщини" та на офіційному сайті Балаклійської районної ради.


5. Дане рішення набирає чинності після опублікування.


6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, промислової політики та комунальної власності (Полторацький В.Ю.).Голова районної ради                                                                                              С.Масельський


Додаток

 Ефективна первинна медицина в громаді