Регуляторні акти

Аналіз регуляторного впливу

А Н А Л І З
регуляторного впливу проекту регуляторного акту " Про зміни та доповнення до Положення про порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району, затвердженого рішенням районної ради від 19 лютого 2008 року №397-V (зі змінами)


Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект рішення районної ради "Про зміни та доповнення до Положення про порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району, затвердженого рішенням районної ради від 19 лютого 2008 року №397-V (зі змінами)" - віднесено до регуляторного акта.

За вимогами ст. 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта" було розроблено аналіз регуляторного впливу зазначеного регуляторного акта.

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Вдосконалення порядку надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району в частині затвердження примірного договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю та необхідність приведення чинного регуляторного акта до вимог законодавства України.

2. Аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Зазначений регуляторний акт буде застосовуватись при наданні в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району, а також надасть право визначати при наданні в оренду вищезазначеного майна перелік робіт та послуг по утриманню та експлуатації майна, порядок та умови їх оплати.

3. Оцінка важливості проблеми

Потреба у врегулюванні порядку надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району та приведення його до вимог чинного законодавства України.

4. Обгрунтування причин, з яких визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розгляд можливості внесення змін до них

Відповідно до вимог законодавства України, до повноважень районної ради входить визначення порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району, на підставі якого будуть здійснюватись повноваження щодо передачі в оренду комунального майна.

5. Визначення результативності регуляторного акта

Затвердження змін та доповнень до Положення про порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району, забезпечує порядок регулювання процедури надання в оренду такого майна відповідно до вимог чинного законодавства.

6. Визначення цілей регулювання

Головною метою є розробка і прийняття змін та доповнень Положення про порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району, яким буде вдосконалено процедуру надання в оренду вищевказаного майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району.

7. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі таких, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин

Альтернативних способів досягнення встановленої мети немає.

8. Аргументи переваг обраного способу досягнення встановлених цілей

Процедура передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району на даний час потребує врегулювання, тому обраний спосіб досягнення встановлених цілей є доцільним.

9. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми

Прийняття змін та доповнень до Положення про порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району, забезпечує реалізацію процедури відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району установами, підприємствами, організаціями.

Контроль за виконанням цього Положення здійснюється Балаклійською районною радою у взаємодії з районною державною адміністрацією, відповідними органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, територіальними громадами сіл, селищ, міста району, юридичними особами (незалежно від форм власності та напрямку діяльності), фізичними особами, трудовими колективами підприємств, установ, організацій Балаклійського району.

10. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

У разі прийняття запропонованого проекту регуляторного акта буде врегульовано порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району та інші суттєві умови майнових відносин.

11. Обгрунтоване доведення, що встановлені цілі можуть бути досягнені з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави

У разі прийняття запропонованого проекту регуляторного акта, буде визначено умови і підстави оплати та відшкодування витрат суб’єктів майнових відносин при оренді комунального майна відповідно до чинного законодавства України.  

12. Обгрунтування доведення  доцільності понесених витрат

Головною метою прийняття змін та доповнень до Положення про порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району, є визначення умов і підстав оплати та відшкодування витрат суб’єктів майнових відносин при оренді комунального майна відповідно до чинного законодавства України.  

13. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

В проекті регуляторного акта не визначено строк його дії, але після прийняття його може бути доповнено або відмінено за рішенням Балаклійської районної ради.

14. Визначення показників результативності регуляторного акта

У разі виконання вимог, передбачених даним регуляторним актом, буде забезпечено надходження до районного бюджету додаткових коштів від оренди об’єктів комунальної власності.

15. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

У разі прийняття запропонованого проекту регуляторного акта районна державна адміністрація та районна рада будуть проводити ефективний контроль за діяльністю підприємств, установ і організацій з метою відстеження дотримання вимог Положення про порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району.

 

Розробник аналізу регуляторного впливу:

постйна комісія Балаклійської районної ради з

питань соціально-економічного розвитку регіону,

промислової політики та комунальної власності

Голова комісії - Полторацький В.Ю.

 Ефективна первинна медицина в громаді