Перелік інформації з обмеженим доступом

ПЕРЕЛІК

інформації з обмеженим доступом, що є у володінні виконавчого апарату

Балаклійської районної ради


1. До конфіденційної інформації виконавчого апарату Балаклійської районної ради належить:

1.1. Персональні дані про особу (національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження).

1.2. Інформація професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного так іншого характеру, стосовно якої громадяни чи юридичні особи, що нею володіють, встановили режим конфіденційності.

 

2. До службової інформації виконавчого апарату Балаклійської районної ради належить:

2.1. Документи (заяви, виписки, протоколи та ін.) діяльності комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих.

2.2. Облікові картки сільських, селищних голів, секретарів рад, голови та заступника голови районної ради, а також депутатів районної ради.

2.3. Протоколи засідань атестаційної комісії для проведення атестації посадових осіб Балаклійської районної ради та документи до них.

2.4. Списки кадрового резерву виконавчого апарату районної ради.

2.5. Листування з органами державної влади, місцевого самоврядування.

2.6. Розпорядження голови районної ради про прийняття, переведення, заохочення, звільнення, сумісництво працівників, матеріальну допомогу, надання відпусток, накладення стягнення, відрядження працівників, з адміністративно-господарських питань.

2.7. Протоколи засідання конкурсної комісії по заміщенню вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування та документи до них.

2.8. Пропозиції, заяви, скарги громадян.

2.9. Особові справи працівників виконавчого апарату районної ради.

2.10. Трудові книжки працівників виконавчого апарату районної ради.

2.11. Звіти (таблиці, статистичні дані) з кадрових питань.

2.12. Інформація, що зберігається в електронному вигляді у проектах листів та інших документах на службових комп’ютерах посадових осіб виконавчого апарату районної ради.

2.13. Договори (господарчі, трудові), що укладені або погоджені головою районної ради.

2.14. Контракти із керівниками підприємств, установ, організацій, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балакелійського району.

2.15. Інформація, що міститься в розпорядженнях голови районної ради, листах, рекомендаціях та інших документах, які знаходяться у користуванні виконавчого апарату районної ради та пов’язані із здійсненням контрольних функцій (у тому числі плануванням, організацією, результатами ревізій, перевірок комунальних закладів).

2.16. Відомості з декларацій посадових осіб виконавчого апарату районної ради.

2.17. Протоколи засідання експертної комісії Балаклійської районної ради.

2.18. Листування з питань доступу запитувачів до публічної інформації.

2.19. Дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів районної ради та документи з їх виконання.

2.20. Штатний розпис районної ради та переліки змін до нього.

2.21. Акти документальних ревізій і перевірок бюджетно-фінансової діяльності районної ради.

2.22. Розрахункові відомості на видачу заробітної плати працівникам районної ради.

2.23. Особові рахунки працівників районної ради.

2.24. Ідентифікаційні номери фізичних осіб – платників податків.

2.25. Відомості з документів (проекти рішень, довідки, висновки, листи, тощо), що додаються до протоколів сесії Балаклійської районної ради.

2.26. Відомості з документів, що стосуються бухгалтерського обліку та звітності.

2.27. Документи з фінансово - господарської діяльності виконавчого апарату районної ради (довіреності на отримання матеріальних цінностей, подорожні листи, акти прийому-здачі виконаних робіт та послуг, видаткові накладні, рахунки - фактури на оплату, звіти матеріально-відповідальних осіб, акти на списання предметів, відомості видачі матеріальних цінностей, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, платіжні доручення, звіти про використання коштів, які надані під звіт).

 Ефективна первинна медицина в громаді