Форма запиту

Голові Балаклійської районної ради

О.М. Літвінову


___________________________________________

(ПІБ або найменування запитувача)


___________________________________________

(поштова адреса або адреса електронної пошти)


___________________________________________

(номер телефону)ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮВідповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" прошу надати мені ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________.Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:


Поштою /Вказати поштову адресу/

Факсом /Вказати номер факсу/

Електронною поштою /Вказати E-mail/

В усній формі /Вказати номер телефону/__________________________                                                         _________________________

(дата)                                                                                              (підпис)

* Запит оформлено відповідальною особою з питань запитів на інформацію Балаклійської районної ради

___________________________________________________________________________________________________________________________________.

(Прізвище, ініціали, номер телефону)


Копію запиту отримав

___________________________________________________________________________________________________________________________________.

(Прізвище, ініціали та підпис)ЗАРЕЄСТРОВАНО: від "_____" __________ 201_ року №_______.

 Ефективна первинна медицина в громаді