440

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

XХVІ СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

___________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

 

Від 24 грудня 2012 року                                                                                                                                                                             №440-VI

 

 

Про внесення змін до рішення

районної ради від 29 грудня 2011 року

"Про районний бюджет на 2012 рік"

(зі змінами)

 

 

Відповідно до вимог статті 78 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

 

ВИРІШИЛА:


І. Внести зміни та доповнення до рішення районної ради від 29 грудня 2011 року "Про районний бюджет на 2012 рік" з урахуванням змін та доповнень, затверджених рішеннями сесій районної ради від 27.01.2012 (ХV сесія VІ скликання), від 24.02.2012 (ХVІ сесія VІ скликання), від 16.03.2012 (ХVІІ сесія VІ скликання), від 27.04.2012 (ХVІІІ сесія VІ скликання), від 24.05.2012 (ХІХ сесія VІ скликання), від 10.07.2012 (ХХ сесія VІ скликання), від 28.08.2012 (ХХІ сесія VІ скликання), від 26.09.2012 (ХХІІ сесія VІ скликання), від 22.10.2012 (ХХІІІ сесія VІ скликання), 21.11.2012 (ХХVІ сесія VІ скликання), від 17.12.2012 (ХХV сесія VІ скликання) та від 21.12.2012 (ХХVІ сесія VІ скликання) виклавши його та додатки до нього в новій редакції:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у сумі 238 314,4 тис. грн., у тому числі відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" обсяг дотації вирівнювання, що одержується з Державного бюджету України у сумі 61 846,8 тис. грн.; кошти, що надходять з місцевих бюджетів у сумі 11 146,6 тис. грн.; обсяг цільової субвенції відповідно до ст. 106 Бюджетного кодексу України на підставі складених угод між районною радою та місцевими радами у сумі 4 687,0 тис. грн., іншої субвенції за рахунок коштів місцевих рад у сумі 2 356,2 тис. грн., іншої субвенції з обласного бюджету у сумі 1 404,5 тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ у сумі 6 880,3 тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення у сумі 667,0 тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 9103,0 тис. грн. та субвенції з державного бюджету на:

- виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 49 827,3 тис. грн.;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (загальний фонд) - 17 697,6 тис. грн.;

- надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 966,9 тис. грн.;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 312,1 тис. грн.;

- виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" - 1 095,0 тис. грн.;

- на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою - 72,4 тис. грн.

- будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах - 2 242,8 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено в сумі 230 609,8 тис. грн., спеціального фонду бюджету 7 704,6 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку 1 131,5 тис. грн. (додаток 1).

 

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у сумі 239 080,5 тис. грн.

Обсяг видатків загального фонду бюджету визначено в сумі 229 052,0 тис. грн., спеціального фонду бюджету 10 028,4 тис. грн. (додаток 2-3).

 

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1 900,1 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).


4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1 900,1 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).

 

5. Затвердити джерелом покриття видатків районного бюджету залишки коштів районного бюджету на 01 січня 2012 року в сумі 753,3 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 343,3 тис. грн., по спеціальному фонду - 411,2 тис. грн. (додаток 4).

 

6. Установити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 300,0 тис. грн.

 

7. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2012 рік (згідно із додатком 5 до цього рішення):

- дотація вирівнювання бюджетам селищних, сільських рад у сумі 3 447,3 тис. грн.;

- кошти, що передаються до районного бюджету у сумі 11 146,6 тис. грн.;

- субвенцій державному бюджету на виконання окремих програм, затверджених радою - у сумі 298,1 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Балаклійського району - у сумі 2 242,8 тис. грн.

- інша субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам у сумі 1 552,0 тис. грн.

- додаткова дотація з державного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ у сумі 1 622,0 тис. грн.;

- додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 1 750,0 тис. грн.;

- субвенція обласному бюджету Харківської області на виконання заходів, затверджених обласною Програмою раціонального використання та охорони земель в Харківській області на 2011-2015 роки - 1 051,0 тис. грн.;

- субвенція обласному бюджету Харківської області - співфінансування на виконаня розпорядження КМУ від 25.04.2012 № 243-р "Про затвердження переліку об'єктів і заходів, що фінансуються у 2012 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" по - 140,0 тис. грн.

 

8. Доручити голові районної ради підписати угоди з відповідними радами (продовження додатку 5) щодо передачі субвенцій до районного бюджету на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Балаклійського району.

 

9. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

- нарахування на заробітну плату (код 1120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

- забезпечення продуктами харчування (код 1133);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

- поточні трансферти населенню (код 1340);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

 

10. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити у повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

Затвердити головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2012 рік ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах (додаток 6).

Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

 

11. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію окремих районних програм на загальну суму 5 546,4 тис. грн. (додаток 7).

 

12. Затвердити на 2012 рік: обсяги повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету в сумі 12,5 тис. грн. (згідно із додатком 8 до цього рішення).

 

13. Встановити, що розпорядники коштів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

Будь-які видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

 

14. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів - в межах планів використання бюджетних коштів.

 

15. Установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулому роках має наслідком:

- для розпорядників бюджетних коштів - зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням;

- для одержувачів бюджетних коштів - повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, у доход відповідного бюджету.

 

16. Головним розпорядникам коштів районного бюджету вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту районного бюджету на 2012 рік.

 

17. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких у 2012 році буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 9).

 

18. Надати право постійній комісії районної ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання районного бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації та обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії районної ради. Фінансовому управлінню райдержадміністрації про внесені зміни до розпису районного бюджету надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань районного бюджету органам державного казначейства.

 

19. До законодавчого врегулювання питання про визначення головного розпорядника коштів по охороні здоров’я на рівні району делегувати повноваження головного розпорядника коштів по охороні здоров’я КЗОЗ БРР "Балаклійська центральна клінічна районна лікарня".

 

20. Дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації отримувати короткотермінові позички в управлінні Державної казначейської служби України у Балаклійському районі Харківської області на покриття тимчасових касових розривів з наданням права підписання відповідних договорів його керівнику.

 

21. Дозволити районній державній адміністрації в особі фінансового управління отримувати короткотермінові позички у фінансово-кредитних установах на термін до трьох місяців, у межах поточного бюджетного періоду для покриття тимчасових касових розривів.

 

22. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних залишків коштів районного бюджету на депозитних рахунках для отримання додаткових доходів, лише в державних банках з дотриманням вимог п. 8 ст. 16 Бюджетного кодексу України.

 

23. Дозволити Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відповідно до Закону України "Про державний бюджет на 2012 рік", надавати пільги та житлові субсидії населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу готівкою, в межах загального обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

 

24. Взяти до відома, що відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" залишок нерозподілених коштів на розвиток дошкільної освіти та нерозподілені кошти на центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів будуть розподілені на черговій сесії після проведення аналізу затверджених показників, а також їх розподілу за об’єктами.

 

25. Дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації суми дотації вирівнювання з районного бюджету, не одержані згідно з розписом районного бюджету, перераховувати органам Державної казначейської служби на підставі платіжних доручень фінансового управління за рахунок фактичних доходів загального фонду, з якого надається дотація протягом 10 днів за звітним періодом.

 

26. Виділені кошти, як внесок у Статутний фонд КП "Спорт для всіх" та КП "Балаклійський житлокомунсервіс" перерахувати на розрахункові рахунки зазначених підприємств відкриті в банківських установах.

 

27. Доручити голові районної ради підписати угоди з місцевими радами та обласною радою щодо:

- передачі субвенцій до районного бюджету та до обласного бюджету за рахунок коштів, які надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

- передачі субвенції до обласного бюджету на співфінансування по об'єкту "Реконструкція операційного блоку комунального закладу охорони здоров'я Балаклійської районної ради "Балаклійська центральна районна клінічна лікарня" згідно з розпорядженням КМУ від 25.04.12 №243-р "Про затвердження переліку об'єктів і заходів, що фінансуються в 2012 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку".

 

28. Установити, що кошти бюджетних установ, які надійшли до спеціального фонду і залишились невикористаними більше трьох років, перераховуються до загального фонду районного бюджету як інші надходження.

 

29. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

30. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування бюджету та фінансів (Полторак С.В.).

 

 

Голова районної ради                                                                                С.Масельський

 

 

Додаток 1

Додаток 2-3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 5 (Продовження)

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9