13.36

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
XXХVІ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ РІШЕННЯВід «____» ___________ 2018 року                                                                                                      № ____ -VII

 

Про районну Програму розвитку та підтримки
комунальних закладів охорони здоров’я
Балаклійського району на 2019-2023 роки


Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 89, 90 Бюджетного кодексу України, з метою створення умов для реалізації основних пріоритетів державної соціальної політики в сфері охорони здоров`я Балаклійського району, забезпечення подальшого підвищення доступності та якості медичної допомоги населенню району районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну Програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Балаклійського району на 2019-2023 роки (далі - Програма, додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення та зв’язків з громадськими організаціями (С. Швід).

Програма

Голова районної ради                                                                                                         О. Літвінов


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Балаклійської районної ради
«Про районну Програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Балаклійського району на 2019-2023 роки»


Програма розроблена відділом охорони здоров’я районної державної адміністрації.
В основу районної Програми покладені заходи щодо модернізації матеріально-технічної бази закладів охорони здоров`я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району, з метою подальшого підвищення доступності, якості медичної допомоги мешканцям району, особливо у сільській місцевості.
Затвердження районної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Балаклійського району на 2019-2023 роки обумовлено необхідністю підвищення ефективності роботи галузі охорони здоров’я району шляхом направлення відповідних обсягів фінансових ресурсів районного бюджету та залучення субвенції з міського, селищних та сільських бюджетів на оновлення матеріально-технічної бази лікувальних закладів, капітального ремонту та реконструкції будівель медичних установ.
Заходами Програми передбачено придбання медичного та немедичного обладнання для структурних підрозділів Балаклійського районного центру первинної медико-санітарної допомоги та Балаклійської центральної клінічної районної лікарні, проведення різного виду ремонтних робіт приміщень відділень, будівель амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів, оновлення парку санітарних автомобілів, створення належних умов праці медичним працівникам, особливо сільської місцевості, та інше.
Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
Прийняття районної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Балаклійського району на 2019-2023 роки дає можливість проведення комплексу заходів, направлених на наближення доступної, кваліфікованої та якісної медико-санітарної допомоги до кожного жителя району, у першу чергу сільського, збільшення об’ємів, видів і профілів медичної допомоги мешканцям району завдяки оновленню медичного обладнання та санітарного транспорту, проведення ремонтів приміщень структурних підрозділів медичних закладів району.

Начальник відділу охорони здоров’я
районної державної адміністрації ________________ Л. БАБІЧ

 

“___”_________ 2018 року