12.36

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
XXХVІ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ РІШЕННЯВід «____» ___________ 2018 року                                                                                                      № ____ -VII

 

Про внесення змін Регламенту Балаклійської
районної ради VII скликання затвердженого
рішенням районної ради від 29 листопада
2016 року №232-VII


Відповідно до статей 43 Закону України ″Про місцеве самоврядування в Україні″, з метою безумовного виконання статті 34 Конституції України, вимог Закону України ″ Про інформацію″ районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до статті 1.3 Регламенту Балаклійської районної ради VII скликання затвердженого рішенням районної ради від 29 листопада 2016 року №232-VII
частину 2 викласти в наступній редакції:
Пленарні засідання сесії районної ради, засідання президії, постійних комісій проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них.
За офіційним запрошенням у роботі районної ради можуть приймати участь депутати інших рад, посадові особи та представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, а також представники підприємств, установ та організацій району. Для них у залі засідань відводяться спецiальнi місця.
Головуючий на сесії ради повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням. Цим особам з дозволу головуючого може бути надане право виступити на засіданні ради.
Порядок розміщення депутатів ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.
Частину 7 викласти в наступній редакції:
Присутні на пленарних засіданнях сесії районної ради, засіданнях президії, постійних комісій мають право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Заборона присутнім вільно збирати інформацію може бути обмежена тільки у випадках передбачених законом та цим регламентом.
В таких випадках депутати за вмотивованим поданням голови ради приймають рішення про проведення закритого розгляду окремих питань порядку денного.
2. Регламенту Балаклійської районної ради VII скликання викласти в новій редакції з урахуванням п. 1 цього рішення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради О. Літвінова.

Голова районної ради                                                                                           О. Літвінов

Проект Регламенту

Порівняльна таблиця

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Балаклійської районної ради
про внесення змін до Регламенту Балаклійської районної ради VII скликання затвердженого рішенням районної ради
від 29 листопада 2016 року №232-VII

 

1.Обґрунтування необхідності ухвалення проекту рішення
Відповідно до ст. 34 Конституції України ″ Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. ″
Частиною 2 ст. 7 Закону України ″Про інформацію″ визначено, що ″Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом. ″
Частина 17 ст. 46 Закону України ″Про місцеве самоврядування в Україні″ прямо встановлює, що ″ Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством.″

Поточна редакція Регламенту Балаклійської районної ради VII скликання затвердженого рішенням районної ради від 29 листопада 2016 року №232-VII в супереч Конституції та чинного законодавства України встановлює перешкоди в реалізації визначених прав громадянами України.

Потрібно ліквідувати закріплені в Регламенті Балаклійської районної ради норми, які прямо суперечать Конституції та Законам України.

2.Цілі та завдання ухвалення проекту рішення
Проект розроблено з метою корегування норм Регламенту Балаклійської районної ради які суперечать Конституції та Законам України та забезпечення реалізації прав громадян на вільний доступ до роботи Балаклійської районної ради та вільного, в зручний для громадян спосіб, збір та поширення інформації щодо роботи органу місцевого самоврядування.

3.Загальна характеристика та основні положення проекту рішення
Проектом рішення пропонується внести зміни до ч. 2 та ч. 7 ст. 1.3. Регламенту Балаклійської районної ради VII скликання затвердженого рішенням районної ради від 29 листопада 2016 року № 232-VII з метою приведення його до відповідності вимогам Конституції та законодавства України.

4.Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття та реалізація положень цього рішення не потребує виділення додаткових коштів.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків ухвалення рішення
Ухвалення цього рішення забезпечить реалізацію прав і свобод громадян, встановлених Конституцією та Законами України, зменшить рівень соціальної напруженості та повисить рівень довіри громадян до Балаклійської районної ради Харківської області.


Депутат
Балаклійської районної ради
Харківської області                                                              О. В. Стрельченко