8.36

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
XXХVІ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ РІШЕННЯВід «____» ___________ 2018 року                                                                                                      № ____ -VII

 

Про затвердження соціальної
Програми розвитку фізичної культури
і спорту в Балаклійському районі
на 2019 - 2023 роки


З метою подальшого розвитку фізичної культури і спорту в Балаклійському районі, на підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту в Балаклійському районі на 2019-2023 роки (додається).
2. Балаклійській районній державній адміністрації щороку, під час формування районного бюджету, передбачати кошти на реалізацію заходів даної Програми у межах реальних можливостей бюджету.
3. Рекомендувати сільським, селищним та міській радам:
1) у двомісячний термін розробити і затвердити відповідні місцеві програми.
2) під час формування проектів місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати кошти на виконання заходів відповідних місцевих програм.
4. Балакліській районній державній адміністрації щороку до 01 березня наступного за звітним періодом року надавати до районної ради узагальнену інформацію про хід виконання заходів зазначеної Програми.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення та зв'язків з громадськими організаціями (С. Швід).


Голова районної ради                                                                            О. Літвінов

Заходи до Програми

Програма

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Балаклійської районної ради
«Про затвердження соціальної Програми розвитку фізичної культури
і спорту в Балаклійському районі на 2019 - 2023 роки»

 Проект рішення Балаклійської районної ради «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в Балаклійському районі на 2019 - 2023 роки» розроблено з метою подальшого розвитку фізичної культури і спорту в Балаклійському районі.
Програма розвитку фізичної культури і спорту в Балаклійському районі на 2019 - 2023 роки базується на фундаментальному значенні фізичної культури та спорту у виховному процесі дітей та молоді, забезпеченні оздоровлення дітей, ролі молоді у суспільному житті, а також напрямах розвитку сучасних молодіжних ініціатив як основних чинників подальшого економічного зростання Балаклійського району та регіону.
Основною метою Програми є залучення широких верств населення до фізкультурно-оздоровчих та спортивних занять, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, максимальної реалізації фізичних здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому спорті, концентрації зусиль Балаклійської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, інших суб’єктів сфери фізичної культури і спорту на виконання пріоритетних завдань із залученням коштів бюджетів усіх рівнів, інших джерел фінансування не заборонених законодавством на розвиток сфери "фізична культура та спорт".

 

Начальник відділу у справах молоді та
спорту районної державної адміністрації ________________ С. КУНДЕНКО


«___»_______________ 2018 року