7.36

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
XXХVІ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ РІШЕННЯВід «____» ___________ 2018 року                                                                                                      № ____ -VII

 

Про Програму розвитку архівної
справи у Балаклійському районі
на 2019-2023 роки


З метою створення належних умов зберігання документів Національного архівного фонду та документів з особового складу ліквідованих підприємств та зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу Балаклійської районної державної адміністрації та КП БРР «Балаклійський районний трудовий архів», на виконання Закону України “Про національний архівний фонд та архівні установи ” та на підставі ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку архівної справи у Балаклійському районі на 2019- 2023 роки (додається)
2. Балаклійській районній державній адміністрації вжити заходів щодо виконання Програми розвитку архівної справи у Балаклійському районі на 2019-2021 роки.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, промислової політики та комунальної власності (Обізний С.О.).


Голова районної ради                                                                                                                 О. Літвінов

Програма

Додаток до Програми 1

Додаток до Програми 2

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Балаклійської районної ради
« Про Програму розвитку архівної справи у Балаклійському районі на 2019-2023 роки»

Реалізація районної Програми розвитку архівної справи у Балаклійському районі на 2019-2023 роки надає можливість створити умови для гарантованого зберігання та всебічного використання документів, що зберігаються в архівному відділі районної державної адміністрації та КП БРР «Балаклійський районний трудовий архів»
Основною метою прийняття зазначеного рішення районної ради є затвердження Програми розвитку архівної справи у Балалкійському районі для забезпечення повноцінного захисту усіх архівних документів, створення умов для зберігання та використання документів та зміцнення матеріально-технічної бази архівів.


Начальник архівного відділу
районної державної адміністрації _______________ Г.ОЛІЙНИК


«___» ________________ 2018 р.