595

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
XXXIV СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

 

Від 21 серпня 2018 року                                                                                                               № 595-VII

Про внесення змін до Програми
соціально - економічного розвитку
Балаклійського району на 2018 рік,
затвердженої рішенням районної ради
від 30 січня 2018 року № 484-VII (зі змінами)


На підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до Програми соціально - економічного розвитку Балаклійського району на 2018 рік, затвердженої рішенням районної ради від 30 січня 2018 року № 484-VII (зі змінами), наступні зміни:
- у графі 3 "Сума видатків на виконання, тис. грн." пункту 1 "Фінансова підтримка комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району на безповоротній основі" частини IV "Фінансова підтримка комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району" по КП БРР "Балаклійський Житлокомунсервіс" цифру "180,0" замінити на цифру "630,0".
- у графі 3 "Сума видатків на виконання, тис. грн." пункту 1 "Фінансова підтримка комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району на безповоротній основі" частини IV "Фінансова підтримка комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району" по КП "Балаклійський водоканал" цифру "1236,985" замінити на цифру "1556,715".
- графу 2 "Назва заходів" пункту 1 "Фінансова підтримка комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району на безповоротній основі" частини IV "Фінансова підтримка комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району" доповнити словами "КП БРР "Балаклійські теплові мережі" та графу 3 "Сума видатків на виконання, тис. грн." доповнити цифрою "544,952" (додаток 1).
- у графі 3 "Сума видатків на виконання, тис. грн." пункту 2 "Поповнення статутного фонду комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району" частини IV "Фінансова підтримка комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району" по КП БРР "Балаклійський Житлокомунсервіс" цифру "1451,0" замінити на цифру "1601,0".

Слова та цифри "Всього: "3461,335" замінити на слова та цифри "Всього: "4926,017".
- розділ "Житлово-комунальне господарство" "Теплопостачання" частини VI "Потреба у капітальних вкладеннях на об’єкти соціально-економічного значення Балаклійського району у 2018 році" доповнити пунктом 16 (додаток 2).
- пункти 131, 165 розділу "Житлово-комунальне господарство" "Житловий фонд" частини VI "Потреба у капітальних вкладеннях на об’єкти соціально-економічного значення Балаклійського району у 2018 році" викласти в новій редакції (додаток 2).
- розділ "Житлово-комунальне господарство" "Житловий фонд" частини VI "Потреба у капітальних вкладеннях на об’єкти соціально-економічного значення Балаклійського району у 2018 році" доповнити пунктами 167-168 (додаток 2).
- пункт 7 розділу "Освіта" частини VI "Потреба у капітальних вкладеннях на об’єкти соціально-економічного значення Балаклійського району у 2018 році" викласти в новій редакції (додаток 2).
- розділ "Освіта" частини VI "Потреба у капітальних вкладеннях на об’єкти соціально-економічного значення Балаклійського району у 2018 році" доповнити пунктом 42 (додаток 2).
- пункт 3 розділу "Охорона здоров'я" "КЗОЗ БРР "БЦКРЛ" частини VI "Потреба у капітальних вкладеннях на об’єкти соціально-економічного значення Балаклійського району у 2018 році" викласти в новій редакції (додаток 2).
- доповнити частиною Х "Прогнозна сума видатків на фінансування окремих заходів на 2018 рік" (додаток 3).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально - економічного розвитку регіону, промислової політики та комунальної власності (Обізний С.О.).

Голова районної ради                                                                    О. Літвінов

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3