17.33 - Балаклійська районна рада

Балаклійська районна рада

17.33

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

XXХІІІ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

                                                               
                                        
Від   «____»  ___________ 2018 року                                                                      № ____ -VII


Про реформування районної газети 

«Вісті Балаклійщини» комунального 

підприємства Балаклійської районної ради

«Вісті Балаклійщини»


Враховуючи звернення комунального підприємства Балаклійської районної ради «Редакція газети «Вісті Балаклійщини», рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку регіону промислової політики та комунальної власності, відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», ст.ст.8,9 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада


ВИРІШИЛА:


1. Вийти зі складу співзасновників друкованого засобу масової інформації районної газети «Вісті Балаклійщини» комунального підприємства Балаклійської районної ради «Редакція газети «Вісті Балаклійщини» з перетворенням редакції членами ії трудового колективу у суб’єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.

2. Здійснити реформування районної газети «Вісті Балаклійщини» комунального підприємства Балаклійської районної ради «Редакція газети «Вісті Балаклійщини» на другому етапі, визначеному Законом України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

3. Надіслати це рішення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (Державний комітет телебачення і радіомовлення України) для внесення до Зведеного переліку об’єктів реформування, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (Міністерство юстиції України) та трудовому колективу редакції.

4. Дане рішення у місячний строк з дня його прийняття опублікувати у районній газеті «Вісті Балаклійщини».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, промислової політики та комунальної власності (Обізний С.О.).


 Голова районної ради                                                                          О.Літвінов