13.33 - Балаклійська районна рада

Балаклійська районна рада

13.33

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

XXХІІІ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

                                                               
                                        
Від   «____»  ___________ 2018 року                                                                      № ____ -VII


Про створення комунального некомерційного підприємства

Балаклійської районної ради Харківської області «Балаклійський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» в результаті

реорганізації  шляхом перетворення комунального закладу 

охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійський

районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

         

Відповідно до статей 52, 53, 54, 59 Господарського Кодексу України, статей 104, 105, 106, 107, 108 Цивільного Кодексу України, статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», Законом  України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», на виконання рішення ХХХІ сесії Балаклійської районної ради VІІ скликання від 06 березня 2018 року № 538-VІІ «Про припинення комунального закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (код ЄДРПОУ 38610896) в результаті реорганізації шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство», враховуючи пропозиції Балаклійської районної державної адміністрації, з метою підвищення якості медичного обслуговування населення,  впровадження нових підходів щодо організації роботи первинної медичної ланки та її фінансового забезпечення,  районна рада


ВИРІШИЛА:


1. Створити комунальне некомерційне підприємство Балаклійської районної ради Харківської області «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» в результаті реорганізації шляхом перетворення комунального закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради Харківської області «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

2. Затвердити Статут  комунального некомерційного підприємства Балаклійської районної ради Харківської області «Балаклійський районний  центр первинної медико-санітарної допомоги» (додається).

3. Визначити  комунальне некомерційне підприємство Балаклійської районної ради Харківської області «Балаклійський районний  центр первинної медико-санітарної допомоги»   правонаступником майна, прав та обов’язків комунального закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

4. Затвердити Передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів комунального закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» правонаступнику комунальному некомерційному підприємству Балаклійської районної ради Харківської області «Балаклійський районний  центр первинної медико-санітарної допомоги» (додається).

5. Призначити керівником закладу охорони здоров’я – комунального некомерційного підприємства Балаклійської районної ради Харківської області «Балаклійський районний  центр первинної медико-санітарної допомоги» головного лікаря комунального закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради ««Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Краснокутську Людмилу Анатоліївну, продовживши з нею трудові відносини на підставі контракту.

6. Доручити керівнику комунального некомерційного підприємства Балаклійської районної ради Харківської області ««Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснити комплекс заходів щодо державної реєстрації створення юридичної особи згідно вимог чинного законодавства України.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, промислової політики та комунальної власності (Обізний С.О.).


 Голова районної ради                                                                        О.Літвінов

 Додаток

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Балаклійської районної ради

«Про створення комунального некомерційного підприємства Балаклійської районної ради Харківської області «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» в результаті реорганізації  шляхом перетворення комунального закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»


Проект рішення Балаклійської районної ради «Про створення комунального некомерційного підприємства Балаклійської районної ради Харківської області «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» в результаті реорганізації  шляхом перетворення комунального закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»  розроблено у  зв’язку 

з виконанням  плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я  на період до 2020 року, затвердженого  розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 15.11.2017   № 821-р. 

Автономізація закладу первинної медичної допомоги є основним завданням реформи на перше півріччя 2018 року. Перетворення медичного закладу з бюджетної установи на комунальне некомерційне підприємство є обов’язковою умовою його приєднання до реформи, адже лише в статусі КНП заклад охорони здоров’я зможе укласти договір з Національною службою здоров’я України та отримувати пряме фінансування за надані послуги з Державного бюджету. 

Новостворене  комунальне некомерційне підприємство Балаклійської районної ради Харківської області «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»   є правонаступником майна, прав та обов’язків комунального закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

Перевагами перетворення  закладу охорони здоров’я із бюджетної установи у комунальне некомерційне  підприємство, зокрема, є наступні: 

- керівник ЗОЗ, що діє у статусі підприємства, отримує значно більшу, ніж це можливо в умовах статусу бюджетної установи, свободу у розпорядженні активами, фінансами та формуванні кадрової політики ЗОЗ, визначенні внутрішньої організаційної структури закладу;

- підприємство  має можливість самостійно встановлювати будь-які форми оплати праці працівників, що допускаються законодавством;

- фінансування ЗОЗ зі статусом підприємства здійснюється не за постатейним кошторисом витрат, а на основі власного фінансового плану, що дозволяє такому ЗОЗ бути більш гнучким та самостійним у прийнятті рішень порівняно із суб’єктами, що мають статус бюджетної установи;

- підприємство  може наймати за цивільно-правовими договорами лікарів фізичних осіб – підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики.

Крім того, проект передбачає затвердження передавального акту та Статуту комунального некомерційного підприємства Балаклійської районної ради Харківської області «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», що додаються до проекту рішення.

Після проведеної інвентаризації майна  та закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами Комісія з реорганізації  склала передавальний акт, що містить положення, які визначають усі права та зобов’язання, які переходять від закладу охорони здоров’я ‒бюджетної установи до закладу охорони здоров’я ‒ комунального некомерційного підприємства. Згідно з передавальним актом ‒комунальне некомерційне підприємство отримує відповідні активи (нерухоме та рухоме майно) та пасиви  бюджетної  установи.

Статут закладу охорони здоров’я - комунального некомерційного підприємства Балаклійської районної ради Харківської області «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» включає в себе визначення мети та предмету діяльності, правового статусу, прав та обов’язків, управління, структури, майна та фінансування, повноважень трудового колективу та інше.

Проектом рішення  пропонується призначити  керівником закладу охорони здоров’я – комунального некомерційного підприємства Балаклійської районної ради Харківської області «Балаклійський районний  центр первинної медико-санітарної допомоги» головного лікаря комунального закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради ««Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Краснокутську Людмилу Анатоліївну, продовживши з нею трудові відносини на підставі контракту.Начальник  відділу охорони здоров’я

районної державної адміністрації        ________________  Л.М. Бабіч «___»_______________ 2018 року