10.31 - Балаклійська районна рада

Балаклійська районна рада

10.31

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХІ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
_____________________________________________________________________________


ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Від  ”_____” _____________ 2018 року                                                                                                                                          №____-VІI


Про внесення змін до Програми поповнення
місцевого матеріального резерву для виконання
заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію
наслідків надзвичайних ситуацій у Балаклійському районі
Харківської області  на 2017 – 2019 роки,
затвердженої рішенням районної ради
від 17 серпня 2017 року № 381-VIІ


З метою попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту населення і території району, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року       № 775 “Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій” та на підставі статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

ВИРІШИЛА:

    1. Внести до Програми поповнення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих  на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у Балаклійському районі Харківської області на 2017 – 2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 17 серпня 2017 року № 381-VIІ наступні зміни:
у абзаці 1 розділу “Обсяги, джерела фінансування та заходи щодо виконання Програми” слова та цифри “загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 22,7 тис. грн., з них: за рахунок районного бюджету -  22,7 тис. грн.” замінити на “ загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 99,7 тис. грн., з них: за рахунок районного бюджету – 99,7 тис. грн.”
а також додати слова  та цифри.
В цілому по роках:
2017 – 22,7 тис. грн.;
2018 – 77,0 тис. грн.
додаток до “Програми поповнення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих  на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у Балаклійському районі Харківської області на 2017 – 2019 роки ” викласти у новій редакції (додається).

           2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку та у справах військовослужбовців (Іванченко В.П.).
         

Голова районної ради                                                                                               О. Літвінов


 
                              

        Додаток до рішення

 

Пропозиції

щодо поповнення місцевого матеріального резерву

 

п/п

Найменування

Прогнозовані обсяги фінансування

(тис. грн.)

Термін фінансування

Обсяги фінансування

 (тис. грн.)

2017

2018

1.

Засоби РХЗ

3,5

3,5

-

2.

Засоби першої необхідності

2,2

2,2

-

3.

Паливно-мастильні матеріали

17,0

17,0

-

4.

Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт

77

-

77,0

Кошти районного бюджету

99,7

22,7

77,0

Власні кошти підприємств

-

-

-

Всього на виконання районної Програми

99,7

22,7

77,0

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                                                               В.Чуприн

 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Балаклійської районної ради“Про внесення змін до Програми поповнення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у Балаклійському районі Харківської області  на 2017 – 2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 17 серпня 2017 року № 381-VIІ”Проект рішення Балаклійської районної ради “Про внесення змін до Програми поповнення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у Балаклійському районі Харківської області  на 2017 – 2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від  17 серпня 2017 року № 381-VIІ” розроблено сектором цивільного захисту райдержадміністрації відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року № 775 “Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”.
Основною метою є - поповнення і використання місцевого матеріального резерву для захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у єдиній державній системі запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.
Впровадження змін до Програми дасть змогу забезпечити виконання завдань цивільного захисту і надасть можливість оперативно залучати необхідні матеріальні ресурси для вирішення завдань з попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Поповнення місцевого матеріального резерву дасть можливість вживати ефективних запобіжних заходів щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення своєчасну ліквідацію їх наслідків.


Завідувач сектору цивільного захисту
районної державної адміністрації                          ______________                    О.В.Козінченко 

(посада керівника головного розробника)                    (підпис)                      (ініціали та прізвище)
                       
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Балаклійської районної ради

“Про внесення змін до Програми поповнення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у Балаклійському районі Харківської області  на 2017 – 2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 17 серпня 2017 року № 381-VIІ”


Проект рішення Балаклійської районної ради “Про внесення змін до Програми поповнення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у Балаклійському районі Харківської області  на 2017 – 2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від                     17 серпня 2017 року № 381-VIІ” розроблено сектором цивільного захисту райдержадміністрації відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року № 775 “Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”.
Основною метою є - поповнення і використання місцевого матеріального резерву для захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у єдиній державній системі запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.
Впровадження змін до Програми дасть змогу забезпечити виконання завдань цивільного захисту і надасть можливість оперативно залучати необхідні матеріальні ресурси для вирішення завдань з попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Поповнення місцевого матеріального резерву дасть можливість вживати ефективних запобіжних заходів щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення своєчасну ліквідацію їх наслідків.


Завідувач сектору цивільного захисту
районної державної адміністрації_____               _________                    О.В.Козінченко
    (посада керівника головного розробника)                    (підпис)                      (ініціали та прізвище)
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Балаклійської районної ради

 

“Про внесення змін до Програми поповнення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у Балаклійському районі Харківської області  на 2017 – 2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 17 серпня 2017 року № 381-VIІ”

 

Проект рішення Балаклійської районної ради “Про внесення змін до Програми поповнення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у Балаклійському районі Харківської області  на 2017 – 2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від                     17 серпня 2017 року № 381-VIІ” розроблено сектором цивільного захисту райдержадміністрації відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року № 775 “Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”.

Основною метою є - поповнення і використання місцевого матеріального резерву для захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у єдиній державній системі запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

Впровадження змін до Програми дасть змогу забезпечити виконання завдань цивільного захисту і надасть можливість оперативно залучати необхідні матеріальні ресурси для вирішення завдань з попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Поповнення місцевого матеріального резерву дасть можливість вживати ефективних запобіжних заходів щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення своєчасну ліквідацію їх наслідків.

 

 

Завідувач сектору цивільного захисту

районної державної адміністрації_____                         _________                               О.В.Козінченко

    (посада керівника головного розробника)                           (підпис)                                  (ініціали та прізвище)