2.30 - Балаклійська районна рада

Балаклійська районна рада

2.30

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
_____________________________________________________________________________


ПРОЕКТ РІШЕННЯвід  «____» _____________ 2017 року                                            № ____-VІІ


Про Програму соціально - економічного
розвитку Балаклійського району на 2018 рік
 


На підставі статей 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  районна рада

ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму соціально - економічного  розвитку Балаклійського району на 2018 рік (додається).
2. Районній державній адміністрації вжити  заходів щодо  виконання  Програми.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування району вжити заходів щодо виконання  Програми.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку регіону, промислової політики  та комунальної власності (Обізний С.О.).


 Голова районної ради                                                            О.Літвінов


       
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Балаклійської районної ради
«Про Програму соціально – економічного  розвитку
Балаклійського району  на 2018 рік»


Проект Програми соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2018 рік розроблено управлінням економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури  разом з іншими управліннями, відділами, секторами  районної державної адміністрації, районними організаціями, виконавчими комітетами міської, селищних та сільських рад, відповідно до Закону України "Про державне прогнозування  та розроблення програм економічного і соціального розвитку України"  від  23 березня  2000 року № 1602-ІІІ  та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" (зі змінами).
Проект Програми на 2018 рік розроблено з урахуванням Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», затвердженої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 05 березня 2015 року  № 1151-VI, Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням Харківської обласної ради від 31.08.2017 №499-VII,   постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України  на 2018-2020 роки», Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 7 грудня 2017 року № 575-VII,  Стратегії   сталого  розвитку  Балаклійського  району до 2020 року,  яка  ухвалена рішенням XIV сесії Балаклійської районної ради VI скликання від 23 грудня 2011 року № 251-VI.
Проект Програми визначає  пріоритетні завдання на 2018 рік та  шляхи досягнення мети. По кожному напрямку проведений аналіз діяльності у 2017 році та визначені основні пріоритетні завдання на 2018 рік.
Пріоритетні завдання проекту даної Програми визначені з урахуванням реальної соціально-економічної ситуації та наявних проблем в районі, реалізація яких дасть змогу досягти у 2018 році позитивних тенденцій сталого розвитку у всіх сферах економіки.
Заходи Програми здійснюватимуться за кошти державного, обласного та місцевих бюджетів Балаклійського району, власних коштів підприємств, коштів інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України.Начальник управління економічного
розвитку, торгівлі, житлово-комунального
господарства та інфраструктури
районної державної адміністрації        ________________             Ситнік О.П.
         
“___” ________________ 2017 р.