26.29 - Балаклійська районна рада

Балаклійська районна рада

26.29

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
XXІX СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ
_____________________________________________________________________________
ПРОЕКТ РІШЕННЯ


від „____”____________ 2017 року                                                                       №____-VII

Про затвердження структури, чисельності
виконавчого  апарату районної ради,
кошторису видатків на утримання районної
ради та її виконавчого апарату  у  2018 році


Відповідно до статей 43, 58  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09 березня 2006 року № 268 (зі змінами), наказу Міністерства праці України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої  влади,  місцевого самоврядування та їх  виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»  від 02.10.1996 року № 77,  районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити структуру виконавчого апарату районної ради в кількості 22 одиниці (додаток 1).
2. Затвердити видатки на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2018 рік у таких розмірах:
- витрати  загального та спеціального фондів бюджету по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на загальну суму 3613798,00 грн., в тому числі по загальному фонду у сумі 3537798,00 грн., по спеціальному фонду у сумі 76000,00 гривень (додаток 2);
- витрати загального фонду бюджету згідно Програми розвитку місцевого самоврядування в Балаклійському районі на 2016-2018 роки:
 по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0117380 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» у сумі 65000,00  гривень  (додаток 3);
 по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0117680  «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» в сумі 9600,00 гривень (додаток 4).
3. Затвердити штатний розпис працівників виконавчого апарату районної ради на 2018 рік (додаток 5).
4. Оплату праці голови районної ради Літвінова Олександра Миколайовича, заступника голови районної ради Чуприна Володимира Вікторовича, працівників виконавчого апарату районної ради здійснювати згідно з затвердженим районною радою штатним  розписом на 2018 рік.
5. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів ”:
- встановити у  2018 році голові районної ради Літвінову Олександру Миколайовичу надбавку за високі досягнення  у праці в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років;
- здійснювати щомісячне преміювання голови районної ради Літвінова Олександра Миколайовича в межах затверджених видатків на оплату праці, для чого доручити заступнику голови районної ради Чуприну Володимиру Вікторовичу видавати відповідні розпорядження відповідно до Положення про преміювання працівників виконавчого апарату районної ради;
- при наданні голові районної ради Літвінову Олександру Миколайовичу щорічної відпустки виплатити допомогу на оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати голови районної ради, для чого доручити заступнику голови районної ради Чуприну Володимиру Вікторовичу видати відповідне розпорядження;
- один раз на рік надати голові районної ради Літвінову Олександру Миколайовичу матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати голови районної ради, для чого доручити заступнику голови районної ради Чуприну Володимиру Вікторовичу видати відповідне розпорядження.
6. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів ”:
- встановити в 2018 році заступнику голови  районної ради Чуприну Володимиру Вікторовичу щомісячну надбавку за високі досягнення  у праці в  розмірі 50% посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу  років;
- здійснювати щомісячне преміювання заступника голови районної ради Чуприна Володимира Вікторовича в межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до Положення про преміювання працівників виконавчого апарату районної ради, для чого доручити голові районної ради видати відповідне розпорядження;
- при наданні заступнику голови районної ради Чуприну Володимиру Вікторовичу щорічної відпустки виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячної  заробітної плати заступника голови, для чого доручити голові районної ради видати відповідне розпорядження;
- один раз на рік надати заступнику голови районної ради Чуприну Володимиру Вікторовичу матеріальну  допомогу для вирішення соціально-побутових питань в розмірі, що   не  перевищує  середньомісячної  заробітної плати заступника голови, для чого доручити голові районної ради видати відповідне розпорядження.
7. Надати право голові районної ради (в разі його відсутності – заступнику голови районної ради) установлювати розмір надбавок до посадових окладів працівникам виконавчого апарату, здійснювати преміювання працівників, вирішувати питання про надання матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.
8. Встановити ліміт легкового автомобіля для виконавчого апарату Балаклійської районної ради Харківської області на 2018 рік в кількості 1 (однієї) одиниці та ліміт використання бензину - 450  літрів на місяць.
9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету районної ради на 2018 рік за їх економічною структурою:
-  оплата праці  (код 2110);
-  нарахування на заробітну плату (код 2120);
- оплата комунальних послуг та  енергоносіїв (код 2270).
10. Затвердити Положення про преміювання працівників виконавчого апарату районної ради (додаток 6).
11. Надати дозвіл виконавчому апарату в процесі виконання кошторису проводити придбання предметів, матеріалів, паливно – мастильних матеріалів, запасних частин,  інвентарю, отримувати заробітну плату на  карткові рахунки.
12. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань  планування, бюджету та фінансів (Тищенко В.О.)


Голова  районної  ради                                                                  О.Літвінов