19.29 - Балаклійська районна рада

Балаклійська районна рада

19.29

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
XXІX СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ
_____________________________________________________________________________
ПРОЕКТ РІШЕННЯ


від „____”____________ 2017 року                                                                       №____-VII


Про районну Програму
«Діти з особливими освітніми
потребами» на 2018-2022 роки


З метою реалізації державної політики щодо гуманного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами, забезпечення їх конституційних прав і державних гарантій, створення належних умов для здобуття освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання, здійснення комплексної реабілітації, набуття ними побутових та соціальних навичок, розвитку здібностей, а також їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство відповідно до «Конвенції про права інвалідів», Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та інших нормативно-правових документів, згідно ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада


ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  районну Програму «Діти з особливими освітніми потребами» на 2018-2022 роки  (далі – Програма додається).

2. Балаклійській районній державній адміністрації вжити заходів щодо виконання  Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення та зв'язків з громадськими організаціями (Швід С.А.).

Додаток

Програма


Голова районної ради                                                                    О.ЛітвіновПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення Балаклійської районної ради
«Про районну Програму «Діти з особливими освітніми потребами» 
на 2018-2022 роки»

Проект рішення Балаклійської районної ради «Про районну Програму «Діти з особливими освітніми потребами» на 2018-2022 роки», розроблено з метою виконання вимог «Конвенції про права інвалідів», Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та інших нормативно-правових документів, згідно ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  для забезпечення реалізації державної політики щодо гуманного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами, забезпечення їх конституційних прав і державних гарантій, створення належних умов для здобуття освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання, здійснення комплексної реабілітації, набуття ними побутових та соціальних навичок, розвитку здібностей, а також їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство.
Основною метою прийняття зазначеного рішення районної ради є забезпечення розвитку та доступності освітніх, реабілітаційних послуг для дітей з особливими освітніми потребами, впровадження системи інклюзивного навчання.
 

Начальник відділу освіти
районної державної адміністрації    ________________                          С.А. Швід“___” ________________ 2017 р.