4.29 - Балаклійська районна рада

Балаклійська районна рада

4.29

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
XXІX СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ
_____________________________________________________________________________
ПРОЕКТ РІШЕННЯВід «___» ______________ 2017 року                             № ___-VІІПро погодження інвестиційної
програми комунального підприємства
«Балаклійський водоканал» на 2018 рік


Враховуючи звернення начальника комунального підприємства «Балаклійський водоканал» Трубчанінова В.П. стосовно необхідності погодження інвестиційної програми даного комунального підприємства на 2018 рік, керуючись ст. 13 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Порядком розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14.12.2012  № 381 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.01.2013 за № 98/22630, відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада


ВИРІШИЛА:

1. Погодити інвестиційну програму комунального підприємства «Балаклійський водоканал»  на 2018 рік (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, промислової політики та комунальної власності (Обізний С.О.).
     
Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Баланс

Пояснювальна Записка

Річний план

Розрахунок витрат на ПММГолова районної ради                                                                          О. ЛітвіновПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Балаклійської районної ради
«Про погодження інвестиційної програми комунального
підприємства «Балаклійський водоканал» на 2018 рік»

Проект рішення Балаклійської районної ради «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Балаклійський водоканал» на 2018 рік» розроблено   з метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіату, які спрямовуються на капітальні інвестиції в будівництво, реконструкцію, модернізацію об'єктів водопостачання та водовідведення, придбання матеріальних та нематеріальних активів та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, виплат за договорами фінансового лізингу та інших зобов’язань, які планується використати для фінансування зазначених цілей, ліцензіат (КП «Балаклійський водоканал») для розроблення інвестиційної програми, затвердження та подання її засновнику для погодження.
Основною метою прийняття зазначеного рішення районної ради є погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Балаклійський водоканал» на 2018 рік.
«___» ________________ 2017 р.