1 Про виконання районного бюджету за І півріччя 2017 року - Балаклійська районна рада

Балаклійська районна рада

1 Про виконання районного бюджету за І півріччя 2017 року

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
XXV СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ
_____________________________________________________________________________

Проект рішення


від "     "                 2017 року                                                            № - VII


Про виконання районного бюджету
за І півріччя 2017 року Заслухавши інформацію про виконання районного бюджету за І півріччя 2017 року, відповідно до вимог статті 80 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

                    ВИРІШИЛА:

Інформацію начальника фінансового управління Балаклійської районної державної адміністрації Гололобової Л.Г. про виконання районного бюджету за І півріччя 2017 року взяти до відома.      


Голова районної  ради                                               О.М. Літвінов

Додаток 1

Додаток 2Довідка
„ Про виконання районного бюджету за І півріччя  2017 року ”


За 1 півріччя  2017  року до районного бюджету по загальному та спеціальному фондах (з урахуванням міжбюджетних  трансфертів) надійшло 401598,6  тис.грн, що  на 58,1 %, або на 147517,5 тис.грн. більше ніж у минулому році.
За січень-червень 2017 року надходження до загального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 93965,5 тис.грн. при уточненому плані звітного періоду 80740,9 тис.грн., або 116,4 %. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження за І півріччя  поточного року зросли на 50,9 %, або на  31712,4 тис.грн.
Дохідну частину Балаклійського районного бюджету в поточному році формують  5 видів податків і зборів. Затверджені плани надходжень виконані повністю за виключенням надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності.
Головним доходним джерелом районного бюджету району є податок з доходів фізичних осіб, який складає 99,6 % в загальній сумі його надходжень. За 1 півріччя  2017 року даного виду податку до районного бюджету надійшло 93538,2 тис.грн. при затвердженому плані  80430,1 тис. грн., або 116,3 %. У відповідності до аналогічного періоду минулого року надходження податку збільшились на 31609,0 тис.грн. Вказаний ріст пояснюється значним підвищенням державою соціальних стандартів в частині підвищення  рівня мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму до 3200 грн.;  внесенням змін до податкового законодавства в частині визначення  бази оподаткування та застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб; запровадження адресності надання соціальних пільг по податку.
Зростання надходжень податку з доходів фізичних осіб спостерігається в усіх галузях. Зокрема, по підприємствах будівництва на 373,3 тис.грн. або у  2,1 рази , по   бюджетних установах на 13169,3 тис.грн. або на 57,7 %, по інших платниках на 2836,2 тис.грн або на 57,4 %, по підприємствах сільського господарства – на 5758,4  тис.грн., або на 54,3 %, по підприємствах газопромислового комплексу на 25896,2 тис.грн., або 50,6 %, по підприємствах торгівлі і громадського харчування та об’єднаннях громадян відповідно на 246,0 тисгрн. та 343,4 тис.грн. або на 44,2 %, транспорту і зв’язку на 762,3 тис.грн. або на 40,8 %.
На сьогоднішній день реальним  резервом  збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб є погашення заборгованості по заробітній платі і перерахування податку з виплачених сум,  підвищення розмірів заробітних плат на підприємствах району, зокремо на сільськгосподарських підприємствах, до рівня середньо обласних даної галузі. За оперативними даними Управління соціального захисту Балаклійської РДА загальний обсяг заборгованості з виплати заробітної плати по району станом на 01.07.2017 року складає 2667,3 тис.грн.  Заборгованість із виплати заробітної плати мають  ТОВ “Українська геофізична компанія” – 1895,0 тис.грн.,  ВАТ “Автотранс” – 409,0 тис.грн., Балаклійське  підприємство теплових мереж – 32,8 тис.грн., Балаклійське  відділення «Харківенергозбут» та Балаклійський район електричних мереж АК «Харківобленерго» - 330,5 тис.грн. У порівнянні з початком року заборгованість з виплати заробітної плати зменшилась на 278,1 тис.грн.
План надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності затверджений в сумі 126,9 тис.грн. виконаний на 97,6% при цьому втрати районного бюджету склали 3,0 тис.грн.
Всі інші види надходжень загального фонду до місцевих бюджетів виконані більш ніж на 100%.
До спеціального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) за фактичними даними за  1 півріччя  2017 року  надійшло 6149,3 тис.грн. при  уточненому плані 5330,7 тис.грн. (+818,6  тис.грн.), або 115,4  % .
У порівнянні з відповідним періодом 2016 року надходження доходів у співставних умовах збільшились на 732,4  тис.грн., або на 30,2 %.
Видатки районного бюджету за І півріччя 2017 року склали 401514,1 тис.грн., з них видатки загального фонду – 368032,9 тис.грн., спеціального фонду – 33481,2 тис.грн.
По загальному фонду видатки виконані на 90,5 % при уточненому плані звітного періоду 406526,1 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги видатків зросли на 95949,5 тис.грн., або на 35,3 %. На значне збільшення видатків вплинуло підвищення  рівня мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму до 3200 грн. та ріст цін на медикаменти, продукти харчування, оплату послуг та енергоносіїв.    
З метою ефективного управління бюджетними коштами та недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків районного бюджету проводилось в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів та виходячи з надходження коштів освітньої та медичної субвенцій та додаткової дотації на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я.
Кошти районного бюджету, в першу чергу, спрямовувались на захищені статті витрат, а саме: на оплату праці – 117554,3 тис.грн.; на медикаменти – 2804,2 тис.грн.; на харчування – 3126,2 тис.грн.; на оплату енергоносіїв – 16803,9 тис.грн.; стипендії, пенсії, допомоги та інші виплати населенню – 149970,9 тис.грн.; трансферти місцевим бюджетам – 62799,5 тис.грн.
В повному обсязі з районного бюджету перераховано реверсну дотацію  державному бюджету в сумі 2227,3 тис.грн.
Заборгованість по виплаті заробітної плати в установах, що фінансуються з районного бюджету, відсутня.
Видатки районного бюджету по спеціальному фонду за І півріччя 2017 року  виконані на суму 33481,2 тис.грн., або 69,7 % при уточненому плані звітного періоду 48047,8 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2016 року видатки збільшились на 13473,1 тис.грн., або на 45,5 %.
Заступник начальника-начальник
відділу планування та виконання місцевих
бюджетів фінансового управління
районної державної адміністрації                                                         Н.В. Куценко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Балаклійської районної ради
„Про виконання районного бюджету за І півріччя 2017 року”


   
Проект рішення Балаклійської районної ради розроблено відповідно до вимог статті  80 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
Підготовка проекту рішення була зумовлена необхідністю підведення підсумків виконання районного бюджету за І півріччя 2017 року.
     
           
Заступник начальника-начальник
відділу планування та виконання місцевих
бюджетів фінансового управління                                                                       Н.В. Куценко

“___“ _______ 2017 р.