332

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

XXІІI СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

________________________________________________________________________________

 РІШЕННЯ


від «07» червня 2017 року                                                                                                    № 332-VІІ


Про внесення змін до Програми розвитку
цивільного захисту Балаклійського району
Харківської області на 2015-2018 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 8 жовтня 2015 року
№880-VI


Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Закону України “Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 – 2017 роки” та на підставі статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування”,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до Програми розвитку Цивільного захисту Балаклійського району Харківської області на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 8 жовтня 2015 року №880-VI наступні зміни:
у абзаці 2 розділу “Обсяги, джерела фінансування та заходи щодо виконання Програми” слова та цифри “2017- 110, 0 тис. грн.” замінити на “2017- 145, 0 тис. грн.”.
п.п. 3.1. п. 3 “Сприяння у забезпеченні пожежної безпеки” додатку до “Програми розвитку Цивільного захисту Балаклійського району Харківської області на 2015-2018 роки”  викласти в новій редакції згідно додатку.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку та у справах військовослужбовців (Іванченко В.П.).
         

           Голова районної ради                                    О.Літвінов

Додаток

 

Завдання і заходи Програми розвитку цивільного захисту

Балаклійського району на 2015-2018 роки

 

Найменування

завдання

Найменування заходів

Відповідальний

за виконання

Джерела фінансу-

вання

Прогнозовані обсяги фінансування

(тис. грн.)

Орієнтовні обсяги фінансування

по роках (тис. грн.)

2015

2016

2017

2018

3. Сприяння у забезпеченні пожежної безпеки

3.1. Закупівля спеціального одягу для підрозділів протипожежної спеціалізованої служби цивільного захисту району

Одержувач коштів та замовник робіт, послуг

ГУ ДСНС України у Харківський області

Районний бюджет

 

-

40

75,0

-

Всього на виконання завдання

345,0

 

20,0

12,0

145,0

60,0

Кошти районного бюджету

345,0

 

20,0

12,0

145,0

60,0

Власні кошти підприємств

 

 

 

 

 

 

Всього на виконання районної Програми

345,0

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                                                                                          В.Чуприн