Про надання згоди на списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району, що знаходиться на балансі комунального підприємства Балаклійської районної ради «Балаклійські теплові мережі» - Балаклійська районна рада

Балаклійська районна рада

Про надання згоди на списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району, що знаходиться на балансі комунального підприємства Балаклійської районної ради «Балаклійські теплові мережі»

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVIII  СЕСІЯ  VІI  СКЛИКАННЯ

____________________________________________________________________________-

ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

 

 від “___” __________ 2017 року                                                                                              №_______VІІПро надання згоди на списання майна
спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міста Балаклійського
району, що знаходиться на балансі
комунального підприємства Балаклійської
районної ради «Балаклійські теплові мережі»Враховуючи пропозиції Балаклійської районної державної адміністрації,   у зв’язку із зверненням начальника комунального підприємства Балаклійської районної ради «Балаклійські теплові мережі» Коваленка В.І. з проханням надати дозвіл на списання трьох водогрійних котлів НИИСТУ-5 з балансу даного комунального підприємства, відповідно   до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна радаВИРІШИЛА:1. Надати згоду на списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району, що знаходиться на балансі комунального підприємства Балаклійської районної ради «Балаклійські теплові мережі», згідно з переліком (додається).
2. Комунальному підприємству Балаклійської районної ради «Балаклійські теплові мережі» списання майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення, здійснити відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради   з питань соціально-економічного розвитку регіону, промислової політики та комунальної власності (Обізний С.О.).Голова районної ради                                                                       О.М. Літвінов
 
          


Додаток
до рішення районної ради
від «___» __________2017 року
№ ____ - VІІ


 Перелік
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Балаклійського району, що знаходиться на балансі
комунального підприємства Балаклійської районної ради
«Балаклійські теплові мережі» і підлягає списанню

 

№ з/п

Найменування майна

Інвентарний номер

Балансова

вартість,

грн.

Залишкова

вартість,

грн.

1

Котел водогрійний НИИСТУ-5

20512003

260,35

260,35

2

Котел водогрійний НИИСТУ-5

20512008

8200,00

8200,00

3

Котел водогрійний НИИСТУ-5

20512010

8200,00

8200,00

 

Всього:

 

16660,35

16660,35

 

Заступник голови районної ради                                                                            В.В. Чуприн

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Балаклійської районної ради

«Про надання згоди на списання майна спільної власності
 територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району,
що знаходиться на балансі комунального підприємства
Балаклійської районної ради «Балаклійські теплові мережі»


Проект рішення Балаклійської районної ради «Про надання згоди на списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району,   що знаходиться на балансі комунального підприємства Балаклійської районної ради «Балаклійські теплові мережі» розроблено у зв’язку із зверненням на адресу Балаклійської райдержадміністрації начальника комунального підприємства Балаклійської районної ради «Балаклійські теплові мережі» Коваленка В.І. щодо надання дозволу на списання трьох водогрійних котлів НИИСТУ-5, які непридатні для подальшої експлуатація, та в результаті проведених ТОВ «ПРОМТЕСТ» (м. Харків) висновків експертиз технічного стану вищезазначених котлів з балансу вищезазначеного комунального підприємства.
Основною метою прийняття зазначеного рішення є надання згоди на списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району,  що знаходиться на балансі комунального підприємства Балаклійської районної ради «Балаклійські теплові мережі».

 
Начальник управління економічного
розвитку, торгівлі, житлово-комунального
господарства та інфраструктури
районної державної адміністрації       ________________                 О.П. Ситнік
(посада керівника головного                         (підпис)                 (ім’я та прізвище)
                        розробника)


«___» ________________ 2017 р.