Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2016 рік - Балаклійська районна рада

Балаклійська районна рада

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2016 рік

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVIII  СЕСІЯ  VІI  СКЛИКАННЯ

____________________________________________________________________________-

 

ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

 

 

від “___” __________ 2017 року                                                                                              №_______VІІ


Про затвердження звіту про
виконання районного бюджету
за 2016 рік    Заслухавши звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, на підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада
 

В И Р І Ш И Л А:


 
Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік (додається), у тому числі:
загального фонду: по доходах – у сумі 499 091,6 тис.грн., по видатках – у сумі 451960,5 тис.грн.;
спеціального фонду: по доходах – у сумі 18 473,9 тис.грн., по видатках – у сумі 54824,4 тис.грн.


 

Голова районної  ради                                           О.М. Літвінов


Додаток 1

Додаток 2


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 
до проекту рішення Балаклійської районної ради

„Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2016 рік”


   
 Проект рішення Балаклійської районної ради розроблено відповідно до вимог статті  80 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
    Підготовка проекту рішення була зумовлена необхідністю затвердження звіту про виконання дохідної та видаткової частини районного бюджету за 2016 рік.
 Проект рішення передбачає затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2016 рік, який характеризується наступним:
За 2016 рік надходження до районного бюджету з урахуванням трансфертів з державного бюджету, інших бюджетів та вільних залишків коштів станом на 01.01.2016, спрямованих на видатки, склали 451960,5 тис.грн.
До районного бюджету (з урахуванням трансфертів) за 2016 рік надійшло доходів 517050,5 тис.грн., в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надходження збільшились на 34,8 % (+ 133472,6 тис.грн.).
До загального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 149360,5  тис.грн., що становить 109,0 % до плану на рік (перевиконання склало 12332,94 тис.грн.). В порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надходження збільшились на 48,8 % (+ 49013,4 тис.грн.).
Основним бюджетоутворюючим джерелом загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 99,4 %. Станом на 01.01.2017 його надходження склали 148448,0 тис.грн., що становить 109,0 % до плану на рік (перевиконання склало 12213,0 тис.грн.). У відповідності до аналогічного періоду минулого року надходження податку збільшилися на  49084,8  тис. грн.  або на  62,5 %.
Податку на прибуток підприємств надійшло в сумі 247,0  тис.грн. або 100,1 % від плану (перевиконання склало 0,3 тис.грн.).
Доходів від власності та підприємницької діяльності в частині інших надходжень надійшло   54,4 тис.грн.
Плати за надання адміністративних послуг до районного бюджету надійшло 283,7 тис.грн., що складає 116,7 % затвердженого плану.
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 237,2 тис.грн., або  110,8 % до плану на рік (перевиконання склало 23,1 тис.грн.)..
Інших неподаткових надходжень до районного бюджету надійшло 88,3 тис.грн., що складає 101,6 % до плану на рік (+1,4 тис.грн.).
Надходження коштів від Державного фонду  дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння складають 1,8 тис.грн., або 105,9% затвердженого плану. фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Обсяг доходів спеціального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів) складають власні надходження бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету, яких за рік надійшло 4766,2 тис.грн., що становить 95,7 % до плану на рік. Доходи бюджетних установ за рахунок інших джерел спеціального фонду склали 4 231,7 тис.грн.
Офіційних трансфертів  з Державного бюджету до районного бюджету надійшло  332381,8 тис.грн. при плані на рік 332549,7 тис.грн. або 99,9 %, недовиконання складає 167,9 тис.грн. В зв’язку з закінченням бюджетного періоду невикористані кошти субвенцій повернуто до державного бюджету в сумі 24,6 тис.грн.
Стан надходження та використання офіційних трансфертів отриманих з Державного бюджету характеризується наступним:
-  стабілізаційна дотація надійшла в повному обсязі в сумі 1808,8 тис.грн. і використана повністю;
- освітня субвенція надійшла в повному обсязі – 75951,7 тис.грн. використана повністю в сумі 75951,7  тис.грн.;
- медична субвенція надійшла в повному обсязі згідно затвердженого плану, використана в сумі 55459,4  тис.грн. або на 99,9% - відповідно до фактично зареєстрованих фінансових зобов’язань. Сума повернення невикористаної субвенції складає 2,9 тис.грн;
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу кошти надійшли в сумі 74183,8 тис.грн. або 99,8% затвердженого плану – під фактично нараховані суми, використана  повністю;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергіє, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирноє плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот кошти надійшли в сумі – 123290,6  тис.грн., використано 123268,9 тис.грн., або 99,9% затвердженого плану. Повернуто до Державного бюджету невикористаної субвенції в сумі 21,7 тис.грн. у зв’язку з уточненням контингенту отримувачів;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надійшла в повному обсязі в сумі  582,2 тис.грн., використана повністю;
-  на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" надійшло 1127,0 тис.грн. - під фактично нараховані суми, використана в повному обсязі.
Видатки районного бюджету за 2016 рік склали 506784,9 тис.грн., з них видатки загального фонду – 451960,5 тис.грн., спеціального фонду – 54824,4 тис.грн.
З метою ефективного управління бюджетними коштами та недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків районного бюджету проводилось в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів та виходячи з надходження коштів освітньої та медичної субвенцій.
Кошти районного бюджету, в першу чергу, спрямовувались на захищені статті витрат, а саме: на оплату праці – 111074,3 тис.грн.; на медикаменти – 5403,2 тис.грн.; на харчування – 5662,0 тис.грн.; на оплату енергоносіїв – 27987,6 тис.грн.; стипендії, пенсії, допомоги та інші виплати населенню – 203686,89 тис.грн.; трансферти місцевим бюджетам – 40858,1 тис.грн.
В повному обсязі з районного бюджету перераховано реверсну дотацію  державному бюджету в сумі 5252,9 тис.грн.
Заборгованість по виплаті заробітної плати в установах, що фінансуються з районного бюджету, відсутня.


Начальник
фінансового управління                                                                           Л.Гололобова