Про виконання районної Програми «Цукровий діабет» на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням районної ради від 10 липня 2012 року № 348-VІ - Балаклійська районна рада

Балаклійська районна рада

Про виконання районної Програми «Цукровий діабет» на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням районної ради від 10 липня 2012 року № 348-VІ

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVIII  СЕСІЯ  VІI  СКЛИКАННЯ

____________________________________________________________________________-

 

ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

 

 

від “___” __________ 2017 року                                                                                              №_______VІІ

 

 

Про виконання  районної Програми

«Цукровий діабет» на 2012-2016 роки,

затвердженої рішенням районної ради

від 10 липня 2012 року № 348-VІ

 

 

                Заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Бабіч Л.М. про  виконання районної  Програми «Цукровий діабет» на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням районної ради від 10 липня 2012 року № 348-VІ (зі змінами), відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 

                1. Інформацію  про  виконання  районної  Програми  «Цукровий діабет» на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням районної ради від 10 липня 2012 року № 348-VІ,  взяти до відома.

                2. Рішення районної ради від 10 липня 2012 року № 348-VІ «Про районну Програму «Цукровий діабет» на 2012-2016 роки» зняти з контролю.

 

 

               

Голова районної ради                                                                                                                     О.М. Літвінов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Балаклійської районної ради

 

«Про  виконання районної Програми «Цукровий діабет» на 2012-2016 роки,

затвердженої рішенням районної ради від 10 липня 2012 року № 348-VІ

 

                Проект рішення Балаклійської районної ради «Про виконання районної Програми «Цукровий діабет» на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням районної ради від 10 липня 2012 року  № 348-VІ», розроблено у відповідності до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Указу Президента України від 21 травня 1999 року № 545/99„ Про Комплексну Програму "Цукровий діабет", постанови Кабінету Міністрів України  від 19 серпня.2009 року  № 877 "Про затвердження Державної цільової  програми "Цукровий діабет" на 2009 – 2013 роки" та у зв’язку з закінченням терміну дії даної районної Програми.

                Відповідно до Програми в структурних підрозділах КЗОЗ БРР "Балаклійська центральна клінічна районна лікарня" та КЗОЗ БРР «Балаклійська районний центр первинної медико-санітарної допомоги» виконуються заходи з профілактики цукрового діабету та його раннього виявлення.

         Продовжує роботу «Школа діабету», де проводяться заняття з хворими на вперше виявлений цукровий діабет щодо користування засобами самоконтролю, удосконалення системи профілактики, ранньої діагностики цукрового діабету та його ускладнень. Лабораторії забезпечені необхідними хімічними реактивами для визначення  цукру крові та інших досліджень, які забезпечують встановлення діагнозу та програми лікування хворих.                                Забезпечено обстеження контингенту групи ризику на цукровий діабет (особи з ожирінням, вагітні, родичі хворих на цукровий діабет), що сприяє ранньому виявленню хворобиДля своєчасного виявлення ускладнень від цієї патології для хворих на цукровий діабет постійно ведеться  консультативна робота  із суміжними спеціалістами - хірургом, окулістом та невропатологом             Проводиться санітарно-профілактична робота серед населення району, в медичному журналі "Мир здоровья" друкуються статті по роз’ясненню природи захворювання цукровим діабетом та  важливості його раннього виявлення, лікування і профілактики, пропаганди здорового способу життя. Згідно ст.14 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», з метою реалізації регіональної програми «Цукровий діабет», а також забезпечення  хворим на цукровий діабет компенсації вартості медикаментів  в районі продовжує дію «Пілотний проект щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну».

 

 

Начальник відділу охорони здоров’я

районної державної адміністрації                 ________________                                              Л.М. Бабіч

(посада керівника головного                       (підпис)                                             (ім’я та прізвище)          розробника)

 

 

“____” _________  2017 року