Про звіт голови районної державної адміністрації про виконання Програми соціально - економічного розвитку Балаклійського району на 2016 рік, затвердженої рішенням районної ради від 09 лютого 2016 року № 58-VII та про здійснення делегованих повноважень - Балаклійська районна рада

Балаклійська районна рада

Про звіт голови районної державної адміністрації про виконання Програми соціально - економічного розвитку Балаклійського району на 2016 рік, затвердженої рішенням районної ради від 09 лютого 2016 року № 58-VII та про здійснення делегованих повноважень


 БАЛАКЛІЙСЬКА   РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVIII  СЕСІЯ  VII СКЛИКАННЯ
_______________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

                                       

Від   "____"   __________  2017 року                                                                  № _____  - VII


Про  звіт голови районної державної адміністрації
про виконання  Програми соціально - економічного
розвитку Балаклійського району на 2016 рік,
затвердженої рішенням районної ради
від 09 лютого 2016 року № 58-VII та про здійснення
делегованих повноваженьВідповідно до статей 43, 44 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”,  районна радаВ И Р І Ш И Л А:1.    Звіт голови районної державної адміністрації про виконання Програми соціально - економічного  розвитку Балаклійського району на 2016 рік, затвердженої рішенням районної ради від 09 лютого 2019 року № 58-VII  та про здійснення делегованих повноважень взяти до відома.           Голова районної ради                                       О. Літвінов


       
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Балаклійської районної ради

«Про  звіт голови районної державної адміністрації про виконання 
Програми соціально – економічного розвитку Балаклійського району на 2016 рік,
затвердженої рішенням  районної ради від 09 лютого 2016 року № 58-VII 
 та про здійснення делегованих повноважень»Проект рішення Балаклійської районної ради «Про  звіт голови районної державної адміністрації про виконання  Програми соціально - економічного розвитку Балаклійського району на 2016 рік, затвердженої рішенням районної ради від  09 лютого 2016 року № 58-VII  та про здійснення делегованих повноважень» розроблено відповідно до статей43, 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
У звіті голови районної державної адміністрації  дана характеристика виконання основних показників Програми соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2016 рік, затвердженої рішенням районної ради від  09 лютого 2016 року № 58-VII  та здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень.Начальник управління економічного
розвитку, торгівлі, житлово-комунального
господарства та інфраструктури
районної державної адміністрації        ________________             Ситнік О.П.
          (посада керівника головного                          (підпис)                 (ім’я та прізвище)
             розробника)“___” ________________ 2017 р.