Рішення

182

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

XІІІ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

________________________________________________________________________________

РІШЕННЯВід 12 жовтня 2016 року                                                                                                   182-VIІ                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                          

 

Про внесення змін до рішення

районної ради від 17 грудня 2015 року

„Про районний бюджет на 2016 рік” 

(зі змінами)

 

 

                Відповідно до вимог статті 78 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

 

                                                                              ВИРІШИЛА:

 

І. Внести зміни до рішення районної ради від 17 грудня 2015 року № 26-VII „Про районний бюджет на 2016 рік” (зі змінами), внесеними рішеннями районної ради від 06 січня 2016 року № 53-VII, від 09 лютого 2016 року № 60-VII, від 22 березня 2016 року № 85-VІІ, від 21 квітня 2016  року № 104-VІІ, від 18 травня 2016 року № 126-VІІ, від 24 червня 2016 року № 131-VII, від 14 липня 2016 року № 150-VII та від 13 вересня 2016 року № 156-VII, виклавши їх у новій редакції:

 

1. Визначити на 2016 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 507 400,2 тис.грн, у тому числі доходи  загального  фонду  районного бюджету 493 837,2 тис.грн, доходи спеціального фонду районного бюджету 13 563,0 тис.грн, у тому числі бюджет розвитку 6 982,5 тис.грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення;

 

- видатки районного бюджету у сумі  518 979,4 тис.грн, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 463 801,5 тис.грн, видатки спеціального фонду районного бюджету 55 178,0 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 48 594,2 тис.грн.;

 

- повернення кредитів до районного бюджету у сумі 3,3 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 3,3 тис.грн. згідно з додатком № 9 до цього рішення;

 

-  профіцит районного бюджету у сумі 30 035,7 тис.грн., в тому числі по загальному фонду районного бюджету 30 035,7 тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення;

 

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 41 611,7 тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік у сумі 518 979,4 тис.грн., у тому числі по загальному фонду 463 801,5 тис.грн. та спеціальному фонду 55 178,0  тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 48 594,2 тис.грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі  200,0 тис.грн.

               

4. Затвердити на 2016 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно із додатком № 4 до цього рішення.

 

5. Надати право голові Балаклійської районної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами згідно з додатком № 4 та продовженням додатку № 4 до цього рішення.

 

6. Затвердити у складі видатків  районного бюджету кошти на реалізацію районних програм  на загальну суму 61 179,4 тис.грн. згідно з додаток № 5 до цього рішення.

 

7. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку  згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

8. Затвердити на 2016 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 200,0 тис.грн.

 

9. Затвердити на 2016 рік перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату (код 2120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

забезпечення продуктами харчування (код 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

поточні трансферти населенню (код 2700);

поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

 

10. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку у повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

Затвердити на 2016 рік головним розпорядникам коштів районного бюджету ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах згідно додатку № 7 до цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  Балаклійській районній державній адміністрації в особі начальника фінансового управлінню Балаклійської районної державної адміністрації, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Установити, що розпорядники коштів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

Будь-які видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії. 

 

13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів.

 

14. Установити, що обсяги іншої субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам на 2016 рік на  утримання дошкільних навчальних та клубних закладів визначена у додатку № 8 до цього рішення.

Дозволити районній державній адміністрації виносити на розгляд сесії районної ради питання про перерозподіл зазначених субвенції між місцевими радами після проведення аналізу їх використання.

Дозволити здійснювати протягом 2016 року видатки на фінансування дошкільних навчальних та клубних закладів одночасно за рахунок іншої субвенції із районного бюджету та співфінансування з місцевих бюджетів.

 

15. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.

 

17. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71 Бюджетного кодексу України.

 

18. Головним розпорядникам коштів районного бюджету вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту районного бюджету на 2016 рік.

 

19.  Надати право постійній комісії районної ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання районного бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації та обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії районної ради. Фінансовому управлінню райдержадміністрації про внесені зміни до розпису районного бюджету надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань районного бюджету органам державного казначейства.

 

                20. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних залишків коштів районного бюджету на депозитних рахунках.

 

21. Надати право районній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам району та головним розпорядникам коштів районного бюджету у період між сесіями районної ради, за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань бюджету, з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

 

22. Визначити головним розпорядником та виконавцем Програми соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2016 рік в частині виконання робіт по поточному ремонту доріг загального користування Балаклійського району, які заплановано до співфінансування з місцевих бюджетів на договірних засадах у 2016 році управління економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації, а одержувачем коштів та замовником робіт -  Службу автомобільних доріг у Харківській області.

 

23. Визначити головним розпорядником, виконавцем Програми соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2016 рік та замовником в частині виконання робіт по капітальному  ремонту доріг комунальної власності управління економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації.

 

24. Додатки 1 - 9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

25.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань планування  бюджету та фінансів (Тищенко В.О.)

 

 

 ГОЛОВА  РАЙОННОЇ РАДИ                                                              О. ЛІТВІНОВ


Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9

Продовження додатку 4Пояснювальна записка

до проекту рішення сесії Балаклійської районної ради

«Про внесення змін до рішення районної ради від 17.12.2015

"Про районний бюджет на 2016 рік» (зі змінами)

 

               

За рахунок  іншої субвенції  від міської, сільських рад та перевиконання дохідної частини районного бюджету за підсумками 9 місяців поточного року збільшити дохідну частину бюджету на 2735,9т.грн.

За рахунок збільшення дохідної частини  передбачити видатки на  загально-районні програми, а саме:

                На програму соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2016 рік – 2101,119т.грн. За рахунок цих коштів пропонується збільшити видатки на проведення поточного ремонту доріг загального користування – 434,6т.грн.; надати фінансову підтримку КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» - 334,320т.грн. (капремонт загально будинкових мереж електропостачання та електрообладнання гуртожитку по вул.Молодіжна, 1а – 309,320т.грн., придбання силового кабелю – 25,0т.грн.);  на капітальний ремонт вуличного освітлення передбачити 802,822т.грн. ( в т.ч. вул.Сорборна в м.Балаклія – 545,822т.грн., смт.Андріївка – 257,0т.грн.); на спів фінансування по об’єкту "Газифікація с.Раківка Балаклійського району" передбачити 180т.грн.; на капремонт покрівлі в П'ятигірському ДНЗ – 220т.грн.; поповнення статутного фонду КП БРР "Редакція газети "Вісті Балаклійщини" – 29,377т.грн.; фінансова підтримка філії "Балаклійський райавтодор" – 100,0т.грн. для придбання паливно-мастильних матеріалів.

                На програму "Інформаційні та комунікаційні технології в навчальних закладах Балаклійського району на 2016-2020 роки" – 190,0т.грн., в тому числі на придбання комп’ютерів та меблів для БЗОШ №2 – 130т.грн., на придбання комп’ютерів для Протопопівського НВК – 60т.грн.

                На програму профілактики правопорушень в Балаклійському районі на 2016-2020 роки – 50,0т.грн., в т.ч. спів фінансування на придбання спец автомобіля для Ізюмського міжрайонного відділу Управління СБ України в Харківській області.

                На програму соціального захисту населення Балаклійського району – 218т.грн., в т.ч. на  відшкодування втрат за перевезення пільгових категорій громадян в м.Балаклія – 150,0т.грн., на оплату послуг із поточного ремонту комп’ютерної техніки, придбання канцтоварів, паперу, виготовлення бланкової продукції управлінню соціального захисту населеннч – 68,2 т.грн.

                На програму модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти Балаклійського району – 89,5т.грн., в т.ч. на придбання та монтаж воріт для БЗОШ №3 – 80,0т.грн.; на придбання бензинового генератора для Бригадирівської ЗОШ – 9,5т.грн.

                На програму накопичення місцевого матеріального резерву для виконання заходів – 30,0т.грн.

                На програму інформатизації Балаклійського району на 2012-2016р. – 40,0т.грн., в т.ч. управлінню соціального захисту населення придбання комп’ютера.

                На програму зайнятості населення – 17,28т.грн.

 

Перерозподілити напрямок використання раніше виділених коштів:

 

відділу освіти районної державної адміністрації економію коштів у сумі 212,66 тис.грн. після проведення капітальних ремонтів спрямувати на:

- 35,0 тис.грн. - придбання мультимедійного обладнання для Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- 10,0 тис.грн. – придбання холодильника для Савинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1;

- 29,0 тис.грн. – оплата послуг БТІ за виготовлення технічної документації на будівлі Андріївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 та Донецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2;

- 0,69 тис.грн. – оплата послуг по страхуванню нового шкільного автобуса Гусарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- 0,5 тис.грн. - оплата за реєстрацію нового шкільного автобуса Гусарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- 70,0 тис.грн. – придбання автошин з зимовою гумою та дисками (в зборі) для нового шкільного автобуса Гусарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- 0,63 тис.грн. – оплата за збір за воду по школах району;

- 7,4 тис.грн. – придбання комплектуючих запасних частин для електричних котлів (блок ТЕН – 3 шт., пускач – 2 шт.) П’ятигірської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- 1,35 тис.грн. – оплата ремонтних робіт котельного обладнання П’ятигірської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- 16,3 тис.грн. – придбання миючих засобів, мийки посуду, сушки чистою білизни в групи дошкільного підрозділу Балаклійського НВК;

- 32,07 тис.грн. – харчування дітей дошкільного відділення до кінця року для Балаклійського НВК;

- 9,0 тис.грн. – оплату відряджень педагогам на проходження підвищення кваліфікації у 4 кварталі поточного року з урахуванням оплати за проживання, яка не передбачена в кошторисі на 2016 рік;

- 0,72 тис.грн. - оплату відряджень для участі в Всеукраїнській виставці-презентації навчальних закладів України «Сучасні заклади освіти»;

 

сектору охорони здоров’я районної державної адміністрації економію коштів у сумі 227,3 тис.грн. після проведення капітальних ремонтів спрямувати на придбання:

- фотометра для проведення біохімічних аналізів – 115,0 тис.грн.,

- миючі, чистячи засоби, порошок (4 місяці) – 80,9 тис.грн.,

- вивіз сміття – 7,8 тис.грн.,

- послуги зв’язку – 23,6 тис.грн.; 

 

субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, яка була передбачена на виконання районної Програми профілактики правопорушень в Балаклійському районі на 2016-2020 роки для військової частини  А 1352 - для виготовлення каркасів для КУ-7,5 з метою укриття майна у сумі 5,229 тис.грн.,  спрямувати кошти на придбання шиферу 8-ми хвильового для укриття сховища зберігання боєприпасів;

 

інша субвенція по спеціальному фонду Балаклійській міській раді, яка була передбачена на "Капітальний ремонт сходів на схилі від пл. Ростовцева до узбережжя річки Балаклійка по вул. Нижньо-Садовій в м. Балаклія" зменшити на 38,0 тис.грн. та спрямувати їх управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації на виконання районної Програми інформатизації Балаклійського району на 2012-2016 роки – придбання комп’ютерної техніки;

 

сектору культури районної державної адміністрації, які були передбачені на підтримку матеріально-технічної бази РКЗ «Балаклійський районний Будинок культури» спрямувати на придбання банера – 12,4 тис.грн. та світлового обладнання – 65,353 тис.грн.;

 

відділу у справах молоді та спорту районної державної адміністрації, які були передбачені на проведення заходів з олімпійських видів спорту у сумі 16,0 тис.грн. та спрямувати їх КП БРР БРДЮСОК «Вимпел» на придбання футбольного стенду (афіши), демонстративної дошки для шахів, 10 комплектів шахів та шашок з дошками, 10 тенісних ракеток, 100 тенісних кульок, канат 10 метрів, суддівської форми волейбольної та футбольної, стрічки для розмітки у пляжному волейболі.;

 

                управлінню економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації, які були виділені на надання фінансової допомоги на безповоротній основі КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» на виготовлення проекту та установку протипожежної сигналізації готелю «Ювілейний» у сумі 120,0 тис.грн., спрямувати їх на «Виготовлення проектно-кошторисної документації та монтаж системи протипожежної сигналізації готелю «Ювілейний», розташованого за адресою: пл. ім. В.Й.Казмірука, 13 м. Балаклія».

 

               

 

 

Начальник фінансового управління

Балаклійської районної державної

адміністрації                                                                                                     Л.Г. Гололобова